Weekly News

Rätt kontorslösning skapar bättre arbetsmiljö

Oct 8, 2015 Kontorets utformning har stor inverkan på personalens välbefinnande och prestationsförmåga, något som företagen sakta men säkert börjar inse. Arbetsmiljöfrågor har således fått ett visst uppsving. Positivt, menar Christina Bodin Danielsson, arkitekt på Brunnberg & Forshed och kontorsforskare.

Bred satsning på infrastruktur och bostadsbyggande

Oct 8, 2015 En bra infrastruktur är avgörande för möjligheten att bo och verka i hela landet. Regeringen satsar 1,2 miljarder extra på järnvägsunderhåll varje år fram till och med 2018. Dessutom avsätts 100 miljoner på vägunderhåll och 100 miljoner på järnvägsunderhåll i glesbygd.