Weekly News

Digitalisering med kundnyttan som drivkraft

Oct 31, 2017

Fonder är en populär sparform i Sverige och 80 procent av befolkningen har någon form av fondsparande. Kunden kan enkelt köpa och sälja fonder digitalt via banken, men hanteringen mellan banker och fondbolag är fortfarande till stor del manuell. Orsaken är att det saknas en gemensam infrastruktur likt den som finns för aktiehandel. 


Framgångsrik integration i Lycksele

May 5, 2017

Två veckor till full sysselsättning, längre än så tar det inte när Lycksele kommun tar emot nyanlända.
- Vi hjälps åt för att skapa integration, säger Marlene Fällgren, enhetschef för integrationsenheten i Lycksele. 

Örebro – En stad som håller

May 5, 2017

Tillväxt utan bostadsbrist är den avundsvärda situation som karaktäriserar Örebro kommun just nu. Örebro är landets sjunde största kommun sett till befolkningsmängd och kommunen växer med nära 2 000 invånare per år. Bostadsbyggandet i Örebro ökar mest i landet sett till antalet invånare.

Dörrarna öppnas för Vallastaden

May 5, 2017

När portarna slås upp för Bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 i Linköping den 2 september, är det inte bara som den första bomässan i Sverige på många år, utan också som en möjlighet att få bevista ett i många avseenden unikt stadsutvecklingsprojekt. 

Hur värderar man en kommun?

May 5, 2017

Många svenska kommuner är starkt pressade. Av landets 290 kommuner redovisar 250 en bostadsbrist. Dessutom är Migrationsverket skyldiga kommunerna miljarder kronor. Mot denna bakgrund behöver varje kommun hitta sin egen potential och locka till sig företag och människor för att motverka storstädernas dragningskraft. Finansiell stabilitet står överst på dagordningen. 

Västra Sverige – Om den avgörande attityden

May 4, 2017 Det blåser gynnsamma vindar i Västsverige, men den starka tillväxten skapar också rejäla utmaningar. Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren menar att såväl kompetensförsörjningen som bostadssituationen måste hanteras skyndsamt.

Norra Sverige – Om positiv utveckling i regionen

May 4, 2017 Norra Sverige har en positiv utveckling. Befolkningen växer, jobben blir fler, löneinkomsterna ökar och allt fler besökare vill komma till regionen – så de flesta indikatorerna pekar definitivt åt rätt håll. Enligt Tillväxtverket skapar tillväxten också nya utmaningar för regionen.

Tydlig vision i Kristinehamn

May 4, 2017

– Jag är glad över att ha fått förmånen att representera Kristinehamn under 2017/2018. Det är där jag har vuxit upp och det är en bra plats att bo på med ett dynamiskt samhällsliv och ett vackert läge vid Vänern.

Samarbete ökar möjligheter

May 4, 2017 Kommunernas behov av kompetensförsörjning inom den offentliga och privata sektorn behöver uppmärksammas av regeringen. För att tillgodose bristen på arbetsmarknaden krävs innovativa insatser och samverkan.

Ett smartare byggande behövs

May 4, 2017 – Det går bra för Sverige, såväl historiskt sett som jämfört med omvärlden. Det menar Sara Haasmark, VD för Samhällsbyggarna, som samtidigt identifierar en rad utmaningar vi står inför.