Weekly News

En helt ny stad – lösningen på bostadsbristen?

Jul 12, 2016 Sverige står inför en av de största utmaningarna på mycket längre. Bostadsristen är skriande. Inte bara i Stockholm, utan också i Uppsala, Västerås, Örebro och Eskilstuna och de andra kommunerna runt omkring Mälaren.

– En av flera lösningar kan vara ett bygga en helt ny stad!

Tillväxt och välfärd kräver bra transporter

Jun 14, 2016 Regeringen lämnar en infrastrukturproposition i höst. Riksdagen ska besluta om investeringar och underhåll för 12 år framåt. Det är ett unikt tillfälle att långsiktigt skapa goda förutsättningar för tillväxt och konkurrensfördelar för Sverige. Därmed läggs grunden för fortsatt välfärd, livskvalitet och ett hållbart samhälle.

Kompetensutveckling i Gnosjöregionen

May 20, 2016 Förstudien Lärandemodeller i Gnosjöregionen, med stöd från Europeiska socialfonden, skapar arbetsmodeller inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning för att öka matchningen mellan företagens behov och utbildningsaktörernas utbud.