Weekly News

Företag och konsumenter har viljan, nu behövs en politik för klimatsmarta transporter

Aug 12, 2016 Visste ni att 80 procent av konsumenterna kan tänka sig att vänta ett par dagar extra på en leverans från en e-handelsbutik om de vet att 80 procent av klimatpåverkan reduceras? Svaret var entydigt i alla åldersgrupper när Green Cargo lät Ipsos ställa frågan till ett tvärsnitt av den svenska befolkningen. Med klimatfrågan kommer också nya affärsmöjligheter för de företag som går före och gör utmaningar till möjligheter.

Därför är Göteborg så hett

Aug 12, 2016 Det finns goda skäl till att omvärldens intresse blivit så stort för det snabbt växande Göteborg. En anledning är de många miljarder som satsats i nya produkter och tjänster – och som nu driver Sveriges exporttillväxt. En annan anledning är planerad stadsbyggnad och infrastruktur för 1 000 miljarder kronor. Det är investeringar i en omfattning som Göteborg aldrig tidigare sett. På Business Region Göteborgs etableringsavdelning ser vi hur intressenter från olika delar av världen ställer sig i kö för att vara med i ett utvecklingssprång som ingen vill missa. Därför är det ingen som behöver rädda Göteborg – som man ibland kan få intrycket av när debatten förs med förutfattade meningar.

Backaplan blir en modern knutpunkt

Aug 12, 2016 En nybyggnation av ett höghus, tusentals nya bostäder och en etablering av nya företag. Backaplan kommer få ett helt nytt utseende inom några år.

Uppenbar potential för svensk-danskt företagande!

Jul 15, 2016

I mitt uppdrag att hjälpa svenska bolag nå sin fulla internationella potential och utländska bolag att nå sin potential via investeringar i Sverige granskar jag dagligen möjligheter för internationalisering och investering för svenska och danska företag på respektive marknad. Och potentialen är uppenbar!