Weekly News

Spännande utveckling i Region Öst

Oct 14, 2016 I Region Öst är mycket på gång. Genom att korsbefrukta regionens starka, gröna näringar med framgångssektorerna visualisering och bildanalys kan man nå nya höjder.

Kompetensförsörjning i tillväxttider

Oct 14, 2016 Tillväxt och ökad orderingång är glädjande nyheter. Utmaningen är att få kompetensförsörjningen att hänga med när produktionstakten ökar och ny teknik och kunskap krävs för att utveckla verksamheten. Toyota berättar hur de löst frågan.

Fastighetsbranschen fortsatt het

Oct 14, 2016 Fastighetsbranschen går mycket bra och prognosen är att det fortsätter så. Den oro som finns kring bostadsdelen påverkar inte branschen i stort då den delen är relativt liten.

Tillväxt i Region Öst

Oct 14, 2016 Region Öst satsar på tillväxt och utveckling. Här har några av regionens stora aktörer gått ihop för att försäkra sig om att näringslivets behov uppfylls.