Weekly News

Kraftig expansion för arkitekterna Krook & Tjäder

Jan 28, 2017

Som nytillträdd VD för ett av Sveriges största arkitektkontor Krook & Tjäder kommer Johan von Wachenfeldt fortsätta förvalta koncernens identitet i det personliga mötet, öppenheten och styrkan i företagets kreativa entreprenörer. 

Med hållbarheten i fokus

Jan 28, 2017 När hållbarhetsarbetet nu når nästa nivå blir det viktigt att beställarna av anläggningsprojekt blir bättre på att ställa krav, förklarar Sofie Absér, Sweden Green Building Council.

Tuffa utmaningar och härliga möjligheter

Jan 28, 2017 Samtidigt som Västra Götaland kan skryta med rader av stora välkända företag, ett bra ledarskap i företagen och ett närande samarbete, finns det utmaningar som måste lyftas fram. Svenskt Näringslivs Elisabeth Sandberg förklarar närmare.

Förnyelse i byggbranschen

Jan 27, 2017

Göteborg är en tillväxtregion som står mitt i stora utmaningar för att skapa de bostäder och arbetstillfällen som förväntas framåt. Utmaningar som samtidigt innebär stora möjligheter. För att lyckas bygga en stad som står sig i både den nationella och internationella konkurrensen finns det olika vägar att gå. Eller också bara en. Mot en hållbar förnyelse.

Byggindustrin i förändringstider

Jan 26, 2017 Inte sedan miljonprogrammet på 70-talet, då byggtakten var uppe i 100 000 nya bostäder per år, har byggindustrin skådat en högkonjunktur som den vi befinner oss mitt uppe i. Det finns dock nyckelfrågor att lösa om Sverige ska kunna vara en tillväxtmotor i Skandinavien och Europa.

Värdeskapande arkitektur i Öresundsregionen

Dec 20, 2016

Starka koncept och genomarbetad arkitektur adderar värden och skapar identitet till platser och projekt. Därför är arkitekturen en viktig del i utvecklingen av Öresundsregionensattraktionskraft.

Wihlborgs fastigheter vill stärka sin position i hela Öresundsregionen

Dec 20, 2016

Som VD för den kommersiella fastighetsmarknadens största aktör i den svenska delen av Öresundsregionen är Anders Jarl förstås både stolt över och engagerad i regionens entreprenörsanda och tillväxt. Wihlborgs har även ambitioner att stärka sin position på den danska sidan om sundet. I december 2015 förvärvade de exempelvis 50 000 kvadratmeter kontorsyta i Glostrup och 60 000 i Høje-Taastrup i västra Köpenhamn.

Öresundsregionens näringsliv expanderar allt mer

Dec 20, 2016

Den skånska industrin går bra men i goda tider gäller det att förbereda sig för framtida utmaningar, något som gäller industrin i Öresundsregionen, i Skåne och i övriga Sverige. Smart industri är regeringens strategi och handlingsplan för fortsatt utveckling av svensk industri.

Stark så in i Norden

Dec 20, 2016

Öresund är utan tvekan en av Europas mest dynamiska och spännande regioner. Ingen annan region i Norden är lika stor och ingen annanstans växer Sverige snabbare. Storstadsregionen Malmö har de senaste knappa 15 åren vuxit med 477 000 invånare samtidigt som Stockholm vuxit med 420 000.

Företagare lyfter företagare i Maxa Malmö

Dec 20, 2016

Mötesplatsen Maxa Malmö knyter samman intresserade investerare med ambitiösa företagare som vill utveckla sin verksamhet i Malmö. Genom speeddater på endast 20 minuter får parterna ett första intryck av varandra. Det har visat sig vara riktigt framgångsrikt, berättar Sigmagrundaren Dan Olofsson, en av investerarna.

En framgångssaga från Ängelholm

Dec 20, 2016

Det började som en pojkdröm. I dag är Koenigsegg ett av världens främsta supersportbilsmärken. Dessutom har företaget kommit att sätta lilla Ängelholm i nordvästra Skåne på kartan på riktigt.

Är du uppdaterad om de nya möjligheterna i Landskrona?

Dec 12, 2016

Landskrona är en stad i stark förändring. På ett fåtal år har flera omfattande nyckelförändringar initierats – kommunen är idag högintressant för pionjärer som tidigt kan se starka fördelar med att bo och/eller etablera företag i en vacker och snabbväxande del av regionen med överlägsna kommunikationer. Är du en av dem?