Weekly News

Samarbete ger bättre sits

Apr 6, 2017 Att samarbeta över länsgränserna är inte alltid helt vanligt eller för den delen friktionsfritt, men när hela sju län samarbetar om transportfrågor verkar man gemensamt ha hittat den vinnande vägen.

Sveriges bidrag viktigt i fortsatt urbanisering

Apr 6, 2017

Fredrik Reinfeldt tillika författare, föreläsare och debattör, var nyligen keynote talare på Fastighetsmässan i Kista där han talade om urbaniseringen i vår tid och behovet av bostäder. Till fulla hus reflekterade han över hur ny teknik påverkar byggandet av nya bostäder och diskuterade den befolkningstillväxt som sker i världen. 

Snurr på flyttkedjor är avgörande

Apr 6, 2017 Bostadsbristen i Mälardalen kan hindra utvecklingen. Därför är det viktigt att få i gång flyttkedjor samtidigt som pendlingsmöjligheterna till de lite mindre orterna hålls effektiva och förbättras. Först då kan bostadsmarknaden bli socialt hållbar.

Sigtuna – samhällsbyggnad kring en flygplats

Mar 29, 2017

Arlandakommunen. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och handelsstaden med tusenåriga anor? Det är sant. Men idag är Sigtuna kommun så mycket mer.  

Klövern skapar miljöer för morgondagens företagande

Feb 10, 2017

Klövern har vuxit kraftigt i Öresundsregionen i och med köpet av 21 fastigheter i Malmö och sju stycken i Lund från Castellum. Förvärvet innebär en ökning med drygt 50 procent av Klöverns bestånd i Malmö och mer än en fördubbling i Lund. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett bestånd som uppgår till ett värde om drygt 39 miljarder kronor.

Positiva erfarenheter av stora regioner

Jan 28, 2017

Ansvaret för offentliga samhällsfunktioner är traditionellt fördelade mellan kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga verk. Just indelningen av län är historisk och sträcker sig flera hundra år tillbaka och är ur många aspekter inte anpassad för hur samhället ser ut i dag. Av den anledningen har det skapats så kallade regioner på ett antal ställen där Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Gävleborg och Region Gotland är fyra exempel. 

En specifik marknadsplats för hela regionen

Jan 28, 2017 Göteborg växer – något som av naturliga skäl sätter stor press på bostadsmarknaden. Men den unika marknadsplatsen Boplats hjälper effektivt hyresgäster och hyresvärdar att komma närmare varandra.

Digitalisering för ökad hållbarhet

Jan 28, 2017 Som Sveriges mäktigaste opinionsbildare 2016 och ledamot av regeringens Nationella Innovationsråd, har Darja Isaksson en tydlig bild av hur digitaliseringen kan och kommer att påverka samhällsutvecklingen.

Stadsdelen där gammalt möter nytt

Jan 28, 2017

När ett område med en historik som sträcker sig mer än 300 år tillbaka, sakta men säkert och varsamt transformeras till ett modernt och genomtänkt område känns hållbarhetsbegreppet väldigt påtagligt.

Störst i Norden

Jan 28, 2017

När Nordens största stadsutvecklingsprojekt så sakteliga växer fram längs med båda sidor av Göta älv, mitt i centrala Göteborg, är det mycket som ska fungera. En som kanske vet det mer om detta än någon är Lena Andersson, VD för det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB, vars uppdrag är att samordna hela detta gigantiska projekt.