Weekly News

Entreprenörskapet pyr i regionen

Jul 1, 2017 Entreprenörskapet är djupt förankrad i region Norr med såväl en lång tradition som en glödande entusiasm. Vikten av företagande kan inte nog betonas, därför jobbar man aktivt på flera håll med att förbättra förutsättningarna ytterligare.

Stora förhoppningar på nytt effektivt läkemedel mot diabetes typ 2

Jun 15, 2017

I dag finns ungefär 450 miljoner människor med diabetes runt om i världen. Ökningen är explosionsartad och har mer och mer tagit formen av en pandemi. På Medeon i Malmö arbetar Pila Pharma för fullt med att utveckla ett nytt läkemedel vars syfte blockerar viktiga receptorer i kroppen som upptäckts spela en roll i sjukdomen. Läkemedlet kan troligtvis även begränsa sjukdomens aggressiva förlopp.

Mellanöstern ofta en missad affärsmöjlighet

Jun 15, 2017

Många förknippar mellanöstern med krig, oroligheter och tror att det är svårt att göra affärer här.
– Med kunskap om ländernas affärskultur och samhällssystem kan det gå lättare än man tror. Potentialen är stor, speciellt i Gulfländerna med en total befolkning på cirka 55 miljoner, säger Paula Hassoon, VD för det svenska managmentkonsultbolaget Global Pharma Consulting. 

Strength to be in the region

Jun 15, 2017

The research company Wnt Research is an example of a company benefiting from being in the middle of Medicon Valley.
– This is a prerequisite for our existence, says Henrik Lawaetz, CEO of the company.

En plats nära världen

Jun 15, 2017

För tio år sedan var intresset för Hyllie svalt, men nu sjuder stadsdelen av projekt och initiativ och här finns allt från Malmös främsta badhus till bostäder, konstprojekt och mötesplatser för besökare från hela världen.

Tillväxt Malmö är en unik verksamhet

Jun 15, 2017

Ända sedan starten 2011 har Tillväxt Malmö bidragit till en gynnsam utveckling av regionen. Fram till 2017 har man hjälpt 160 företag att anställa 1 200 nya medarbetare.

Create scoutar startups i Sörmland

May 4, 2017

I Mälardalsregionen bubblar det ordentligt – befolkningsmängden ökar och företagandet går på högvarv. Därför finns det all anledning att se positivt på framtiden för regionen och dess tillväxt, inte minst för Sörmland som nu står högts upp på Creates prioriteringslista.

Landskrona – en uppstickare i Öresundsregionen

Apr 13, 2017

Landskrona är en stad i stark förändring. Under de senaste åren har en rad viktiga förändringar genomförts och idag präglas kommunen av en bubblande kreativitet och företagaranda. Landskrona är högintressant för etablerare och flera starka Landskronaföretag satsar och expanderar kraftigt.