Weekly News

Stora framsteg inom robotindustrin

Jul 6, 2015 Industri 4.0 är namnet på en strategi initierad av den tyska regeringen för implementering av den fjärde industriella revolutionen. Man vill med detta nå den smarta fabriken, där allt i produktionen är uppkopplat och fabriken styrs digitalt.