Weekly News

”Vi borde satsa på ekonomiska styrmedel”

Aug 28, 2015 Efter några år utanför det politiska rampljuset är Maria Wetterstrand nu tillbaka inom miljöpolitiken. I januari i år utnämndes hon till ordförande för Miljömålsrådet och har som uppdrag att samordna svenska myndigheters miljöarbete.

Ny miljöstadsdel i Stockholm

Aug 28, 2015 Norra Djurgårdsstaden, beläget i det gamla gasverksområdet, låg i träda sedan gasproduktionens slut. Fyra år senare ger gasklockan nytt ljus åt staden.

Snabbare svar på borrprover

Aug 25, 2015

Gruvindustrin fungerar som en motor för innovationer. Det visar inte minst innovationsbolaget Minalyze som utvecklat ett instrument som gör det möjligt att snabbt och noggrant genomföra grundämnesanalyser av stora volymer borrkärnor

Högtryck i Helsingborg

Aug 19, 2015 Helsingborg utvecklas starkt med stabil och positiv befolkningstillväxt, utmärkt infrastruktur och ett starkt näringsliv där de största branscherna är logistik, handel och besöksnäring. Fokus nu är på flera omfattande stadsutvecklingsprojekt, den digitala utvecklingen av näringslivet och infrastrukturens betydelse för stadens framtid.

Skånekommuner enas om höghastighetsbanan

Aug 19, 2015 Sju av Skånes större kommuner har enats om att driva en gemensam linje i Sverigeförhandlingen. De vill att höghastighetsbanan dras från Jönköping till Hässleholm, Lund och Malmö med stopp i dessa städer.

Hyllie – ett nytt centrum i södra Malmö

Aug 19, 2015 Hyllie i södra Malmö är en plats i tillväxt – ett utbyggnadsområde på drygt 200 hektar som 2007 startade på en åker kring ett vattentorn. I dag är området ett växande centrum med betydelse för hela regionen. Men också en viktig pusselbit lokalt för att länka samman kringliggande bostadsområden.

Mikael Stamming: Det som händer i Skåne påverkar hela Sverige

Aug 19, 2015 På 1860-talet kopplades Sveriges olika landsändar ihop med stambanorna. Nu är det dags för ett nästan lika stort projekt igen, när regeringen förbereder att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är den största infrastruktursatsningen på en mansålder.

Boom för 3D-scanning

Jul 6, 2015 MLT Maskin och Laserteknik arbetar med industriella precisionsmätsystem. Ett område som kan vara brett men som MLT valt att nischa in sig på i ett antal områden. Kunder är allt från kärnkraftverk till lyxbilstillverkare.

3D-skrivare för papper skapar oanade möjligheter

Jul 6, 2015 Mcor Technologies Ltd är en innovativ tillverkare av världens mest prisvärda, fyrfärgs 3D-skrivare som dessutom är miljövänlig. Det är den enda 3D-skrivaren som använder vanligt obestruket, gärna återvunnet, A4-papper som byggmaterial. Återförsäljare för Skandinavien är Thaiber AB.

Virtuell energimarknad och smarta fastigheter nära i framtiden

Jul 6, 2015 Arrowhead är Europas största automationsprojekt där 78 parter, huvudsakligen industriföretag, från 16 länder har gått samman för att bygga grunderna till hur man kan skapa nästa generations automationssystem som bygger på det vi i dag kallar Internet of things.

Nästa generation 3D-skrivare

Jul 6, 2015 3D-printing har funnits ett tag i Sverige och övriga världen. Nästa revolution är att utveckla tekniken fram till additiv manufacturing. Det vill säga producera inte bara prototyper, utan varor som ska säljas direkt till kund. Men Sverige har en bit på vägen innan man är där.