Weekly News

Sverige bäst på att energispara

Sep 22, 2015 Byggnader står för 33 procent av Sveriges energianvändning. Framtidens hus kan göra oss till de bästa energispararna, om vi kan bygga på rätt sätt. Passivhuscentrum Västra Götaland tar täten.

Ansvarsfullt miljötänk för grön stad

Sep 22, 2015 I Västra Götaland ligger man inte på latsidan efter att Göteborg har vunnit pris som Svergies klimatstad år 2015. Man fortsätter att aktivt visa framfötterna internationellt som ansvarsfull och attraktiv region.

Bygg inte barriärer, bygg städer

Sep 22, 2015 Vår bild av stad och region kommer att förändras drastiskt – liksom vår bild av Göteborg. Snart är både flytdockan Damen och gasklockan i Gullbergsvass borta, några göteborgare förfasas, andra är desto muntrare.

Boplats Syd förmedlar bostäder i Skåne

Sep 14, 2015 Genom den kommunala bostadsförmedlingen Boplats Syd förmedlas lägenheter från fler än 50 fastighetsägare i Skåne.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt större än utbudet, hos Boplats Syd står det i dag över 54 000 sökande i kö, vilket är drygt 10 000 fler än förra året.

Klimatsmart inom lantbruket

Sep 14, 2015 Skånskt lantbruk och livsmedelsindustri präglas av hög innovationshöjd och nytänk. Ett tydligt exempel på detta är Food Valley of Bjuv, Findus vision för en mötesplats för framtidens matproduktion.

Smal bostadsmarknad för unga vuxna

Sep 14, 2015 En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad, ett fungerande samhälle och ett drägligt liv. Samtidigt råder en alarmerande bostadsbrist i Sverige och en särskilt utsatt grupp är unga vuxna.

Avfall inom industrin

Sep 14, 2015 Begreppet industriell symbios började segla upp i slutet av 90-talet, då mest i ett blygsamt nätverk för initierade forskare. I dag finns det inskrivet i EU:s förordningar, det är en del av EU:s stora forskningssatsning Horizon och i Sverige finns det en rad olika samverkansprojekt.

Koenigsegg och bilarna

Sep 14, 2015 Det började som en pojkdröm. I dag är Koenigsegg ett av världens främsta supersportbilsmärken. Dessutom har företaget kommit att sätta lilla Ängelholm i nordvästra Skåne på kartan på riktigt.

Flexibla lösningar för kontor

Sep 14, 2015 Tekniken är en viktig faktor när man tittar på hur efterfrågan av kontorsutrymme förändrats de senaste 20 åren. Behov och efterfrågan har lett fram till en rad flexibla lösningar.

Starta eget i skolan

Sep 14, 2015 I år var det rekordmånga gymnasieelever som drev egna företag, med hjälp av externa aktörer. Totalt var det 24 415 ungdomar i hela Sverige som valde att driva företag som en del av sin gymnasieutbildning under senaste läsåret. Det är en ökning med elva procent jämfört med föregående år.

Energisnåla höghus

Sep 14, 2015 Det händer mycket på Elineberg i Helsingborg. Just nu är Helsingborgshem i full gång med att bygga tre nya höghus i området. Totalt blir det 111 moderna lägenheter fördelade på tre hus: två på åtta våningar och ett på elva.

Skånsk infrastruktur

Sep 14, 2015 Skåne är en expanderande region vilket medför utmaningar. Inte minst när det gäller infrastruktur. Nya förbindelser över Öresund, höghastighetståg och en utökad kollektivtrafik är exempel på stora frågor som den skånska infrastrukturen står inför.

Nya byggprojekt i Skåne

Sep 14, 2015 Skånes befolkning ökar med cirka 10 000 invånare per år, vilket innebär att det behöver byggas ytterligare 5 000 bostäder per år för att möta behovet. Framför allt är det hyresrätter i de större städerna som det råder brist på, enligt Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014.

Innovation i Skåne

Sep 14, 2015 Genom att fokusera på innovationsförmågan har Skåne Innovation Week arbetat med att väcka nybyggarandan i flera skånska bolag.

– I år togs konceptet ett steg till och genom en innovationsstafett har vi arbetat med öppen innovation, säger Lisbeth Böhm, innovationsspecialist och projektledare.

Fler och starkare entreprenörer gör Skåne ännu mer fantastiskt

Sep 14, 2015 Regionens egna innovationsaktörer Teknopol, Innovator Skåne och ClinTrials har gått samman till ett enda bolag, Innovation Skåne AB. För dig som entreprenör eller innovatör betyder det till att börja med att du hittar mer hjälp på ett och samma ställe. Vi gör redan skillnad för hundratals uppstartsbolag varje år genom att erbjuda affärsrådgivning och nätverk till de entreprenörer som visar störst potential att bygga framgångsrika snabbväxarföretag – de där som löser globala utmaningar och internationella behov, skapar jobb och gör Skåne till ett fantastiskt ställe där alla vill bo och leva.

Vi lever i en spännande tid

Aug 28, 2015 Jobbagenda för fler jobb, bostäder och ett Sverige som håller ihop stabila offentliga finanser är grunden för regeringens jobbpolitik och för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. På denna grund vilar vår jobbagenda, med investeringar för framtiden, reformer för fler och växande företag och för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Sverige är ett starkt exportland och vi har förutsättningar att ha en fungerande arbetsmarknad. Vi behöver dock bli bättre på att ta tillvara och utveckla de tillgångar vi som land besitter. Regeringen bygger för framtiden. För fler jobb och bostäder och för ett Sverige som håller ihop. Vi har också ett ansvar att skapa goda förutsättningar för våra barn och unga.