Weekly News

Östergötland befinner sig i en positiv tillväxtspiral

Nov 25, 2015 För Elisabeth Nilsson, som tidigare bott i Södermanland och Norrbotten, kändes det självklart att tacka ja när hon 2010 fick förfrågan om att bli Östergötlands landshövding. Sedan dess har hon hunnit bekanta sig ordentligt med länets utmaningar och möjligheter.

Norrland är fantastiskt!

Nov 23, 2015 Norrland, en geografiskt avgränsad stor yta bestående av de fem nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Det handlar om 58 procent av Sveriges totala yta och 1,2 miljoner människor.

Skogen – framtidens energikälla

Nov 23, 2015 Det går att tillverka viskos, värme och el av träden i skogen. Men skogen kanske även kan lösa oss från vårt beroende av fossila drivmedel till våra fordon.

Norrländska energiproducenter allt mer gröna

Nov 23, 2015 Det byggs allt mer ”grön” energiproduktion. En tydlig trend är tillväxten till stor del är lokaliserad till norra Sverige. Ofta rör det sig om stora industriella projekt i mångmiljardklassen.

Nytt nav ska stärka näringsliv

Nov 23, 2015 Som ett framtida nav i Norrlands logistikverksamhet byggs just nu Sundsvall Logistikpark i en mångmiljonsatsning.

– Den kommer att stärka näringslivet och därigenom behålla antalet arbetstillfällen i regionen, förklarar Åke Jonsson, VD Sundsvall Logistikpark AB.

Stor satsning ska ge tillväxt i Norrland

Nov 23, 2015 Den största industriinvesteringen i Norrländsk historia. Så beskrivs skogsindustriföretaget SCA:s beslut att under en treårsperiod satsa 7,8 miljarder på massafabriken i Östrand.

– Investeringen i Östrand kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal, säger Magnus Groth, VD och koncernchef, SCA, i ett uttalande.

Norrland – om 55 år

Nov 23, 2015 Se människorna som en resurs – och skapa attraktiva städer. Det är två av nyckelingredienserna i framtidsvisionen "Norrland 2070".

– Norrland har en oerhörd potential, men för att få människor att vilja bo där krävs det mångfald, säger regionchef Markus Andersson.

Invånarantalet ökar i Härnösand

Nov 23, 2015 Inte sedan 2006 har Härnösand haft 25 000 invånare. Men nu visar statistiken från SCB att kommunen är tillbaka på den nivån. Ökningen tredje kvartalet var 62 personer vilket betyder att invånarantalet sista september var 25 022 personer. Ökningen under både 2014 och 2015 har varit konstant.

Härnösands företag mår bättre

Nov 23, 2015 Stenhårt arbete med information och service. Det har fått företagen i Härnösands att må bättre – vilket i sin tur har gett kommunen ett ordentligt uppsving.

Stark utveckling för ”Sakernas internet”

Oct 9, 2015 Utvecklingen går fort och det är många som förutspår fantastiska möjligheter, i Sverige fördubblas antalet uppkopplade enheter varje år. Sakernas Internet eller Internet of Things, IoT, är samlingsbegreppet, men som Magnus Melander säger; det här är egentligen inget nytt.

Urbant odlande

Sep 24, 2015 William Bailey och Jonas Lindh är två odlare med fokus på urbant lantbruk som odlar grönsaker i pallkragar i storskala åt restauranger. Kajodlingen har de haft sedan i Maj och första förerna såddes i Juni på Masthuggskajen, i Göteborg. Hittills har de välkomnat restaurangerna Tvåkanten, Upper House, Bhoga samt KOKA.