Weekly News

Var påläst vid etablering i grannlandet

Dec 4, 2015 Det bästa rådet till ett svenskt företag som ska etablera sig i Danmark, eller tvärtom, är att göra sin läxa ordentligt och vara påläst. Det finns både skillnader och likheter som är bra att känna till.

Sverige i framkant med hållbar byggutveckling

Dec 4, 2015 Klimatfrågan är en utmaning som berör alla branscher. Inte minst byggsektorn, där mycket arbete görs för att göra bostäder både klimatsmarta och långsiktigt hållbara. I Sverige ligger man lyckligtvis långt framme när det gäller hållbart bygg.

Skånes vägnät och järnvägssystem måste byggas ut

Dec 4, 2015 Infrastrukturen är avgörande för Skånes fortsatta utveckling. Som vener i transportsystemet ska den klara av att transportera gods och människor över hela regionen. Om den inte fungerar riskerar Skåne en sämre utveckling än vad det finns potential för.

IT-infrastrukturen måste byggas ut

Dec 4, 2015 Den nationella strategin för bredbandsutbyggnad har målet att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till 100 megabit per sekund 2020. Region Skåne har satt målet ännu högre och vill att 95 procent ska ha den tillgången.

Industrinatten lockade besökare

Dec 4, 2015 Industriföretagen är en del av ryggraden i Sveriges och Öresundsregionens ekonomi. Och en stor tillväxtpotential finns fortsatt i de skånska små och medelstora bolagen.

Han jobbar med världens bästa byggmaterial

Dec 4, 2015 Lösningsorienterad och ruskigt snabb i tanken. Hampus Jakobsson är en av TAT-grundarna. I dag han driver han Brisk, är delägare i över 45 bolag och en person där frågan; vad gör du nu, alltså den här veckan, är högst relevant.

Fler väntas pendla över sundet

Dec 4, 2015 Veckan innan bron öppnades så var det cirka 2 000 personer som arbetspendlade över Sundet. I dag 15 år senare handlar det om över 17 0000 som pendlar mellan Sverige och Danmark.

Ett 100 procent fossilfritt Skåne 2020

Dec 4, 2015 Skåne går i täten för att skapa ett fossilfritt samhälle 2020. Bakom målsättningen står Klimatsamverkan Skåne som driver på för att kommuner, organisationer och företag ska minska sin påverkan på klimatet.

Även privatpersoner är välkomna att delta.