Weekly News

Driftsäkra avloppssystem viktiga för Östersjön

Feb 29, 2016 I Herrvik på Gotland har man i ett privat initiativ visat att det går att bygga driftsäkra avloppsanläggningar som garanterar effektiv rening året runt. Det är av stor vikt för att minska påverkan från avlopp utanför det kommunala avloppsystemet på miljön i och kring Östersjön.

Naturskyddsföreningen håller koll på Östersjön

Feb 29, 2016 Trots att utvecklingen mot en bättre miljö i och runt Östersjön de senaste tio åren har varit klart positiv enligt Naturskyddsföreningen, är situationen i havet sämre än någonsin, enligt dem, och några nya mörka moln har också dykt upp.

Filmprojekt bidrar till att rädda Östersjön

Feb 29, 2016 Sedan 2007 har journalisten Folke Rydén via ett filmprojekt följt utvecklingen av miljön i och kring Östersjön. Under den tiden har han sett hur mycket utvecklats till det bättre, samtidigt som nya problem dykt upp.

Betongbrygga – en miljömarodör?

Feb 29, 2016 I Sveriges hamnar ligger det mängder av gamla betongbryggor. Bryggor som blivit vattensjuka, tyngre och börjar luta och som är mycket svåra att restaurera.

Bra enskilda avlopp minskar övergödningen!

Feb 29, 2016

För mycket näring, fosfor och kväve i havet orsakar övergödning som vi ser i form av algblomningar, grumligare vatten och syrefria bottnar. En viktig åtgärd mot övergödning är att minska näringstillförseln från land till hav. Vid kusten spelar de små avloppen en viktig roll! I Sverige finns cirka en miljon fastigheter som inte är anslutna till kommunala avloppssystem. De har enskilt avlopp eller torrtoalett. 2013 stod dessa lösningar för lika mycket utsläpp av fosfor som de kommunala reningsverken som hanterar avloppsvatten från åtta miljoner människor!

Ska 5G styra framtidens gruvmaskiner?

Feb 29, 2016 Uppkopplade industriella processer och fordon är två av de snabbast växande segmenten av sakernas internet. Digitaliseringen av svensk industri inklusive gruvnäringen beräknas kunna bidra med 30 miljarder kronor per år i ökade intäkter till 2020.