Weekly News

HNJ-banan till Hallands hamnar

May 20, 2016 Järnvägslinjen Halmstad-Nässjö är den 196 kilometer långa huvudlinjen av det tidigare järnvägsföretaget Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ). Nu planeras investeringar för att kunna bibehålla järnvägens kapacitet.

Automation Småland

May 20, 2016 Kommunerna i Gnosjöregionen: Gislaved, Vaggeryd, Värnamo och Gnosjö, har sedan några år arbetat tillsammans med det regionala näringslivet i projekt för att skapa bättre förutsättningar för automatisering av tillverkningsindustrin i regionen.

Bostadskvarteren växer fram vid Hyllie Allé

Apr 24, 2016 Hyllie Allé-området utvecklas till en blandad stadsdel, där många människor ska leva och verka och olika verksamheter samsas. Området förändras nu i rekordfart. Bostäderna kring Hyllie Allé som ligger mellan Pildammsvägen och Hyllie Boulevard blir nu allt fler.