Weekly News

Hållbar arkitektur – en överlevnadsstrategi

Aug 24, 2017 Hållbar arkitektur är en överlevnadsstrategi, både för byggbranschen och vårt samhälle i stort. Det menar Emma Jonsteg, VD för Utopia Arkitekter. Enligt henne går vägen dit via högre kravställning på miljötänk, mänskliga perspektiv i planeringen och arkitektonisk kvalitet från kommunernas sida.

Bra drag i norr

Jul 1, 2017 På Norrlandsfonden, som varit en viktig del av norrländskt näringsliv under drygt 50 år, ser man ljust på utvecklingen i norra Sverige. Intresset för företagande och entreprenörskap ökar stadigt samtidigt som kombinationen av norrlandsunika fördelar gör att förutsättningarna är mycket goda. Dessutom sprider sig företagandet till nya branscher som skapar värdefulla komplement till den traditionella tillverkningsindustrin samt gruv- och skogsnäringen.


Prestigefyllt pris ger nya möjligheter

Jul 1, 2017 Det är nog inte många som tvivlar på vilka möjligheter som plötsligt öppnar sig när man lyckas vinna sin branschs finaste utmärkelse – det räcker ofta med att titta på vad en Oscar innebär för en skådespelarkarriär. Därför är det ingen alltför vågad gissning att tro på en spännande utveckling för Kiruna Wagon med tanke på att man nyligen plockade hem Swedish Steel Price 2017, stålbranschens motsvarighet till självaste Nobelpriset.

IT-kluster allt viktigare


Jul 1, 2017 Att flera stora IT-bolag etablerat sig i region Norr har förmodligen inte undgått någon. Kanske ser vi här början på en helt ny era i en region som kan erbjuda ren och billig el, pålitlig infrastruktur och dessutom välutbildad personal. Med andra ord finns här en potential som få andra kan matcha och utvecklingen går dessutom i blixtrande fart.

En sista port till vildmarken

Jul 1, 2017 Att turism- och konferensnäringen till Kiruna växer stadigt beror till stor del på resenärers ökade konsumtionskraft och områdets unika egenskaper – långt borta från en annars allt stressigare vardag.