Weekly News

Bra drag i norr

Jul 1, 2017 På Norrlandsfonden, som varit en viktig del av norrländskt näringsliv under drygt 50 år, ser man ljust på utvecklingen i norra Sverige. Intresset för företagande och entreprenörskap ökar stadigt samtidigt som kombinationen av norrlandsunika fördelar gör att förutsättningarna är mycket goda. Dessutom sprider sig företagandet till nya branscher som skapar värdefulla komplement till den traditionella tillverkningsindustrin samt gruv- och skogsnäringen.


Prestigefyllt pris ger nya möjligheter

Jul 1, 2017 Det är nog inte många som tvivlar på vilka möjligheter som plötsligt öppnar sig när man lyckas vinna sin branschs finaste utmärkelse – det räcker ofta med att titta på vad en Oscar innebär för en skådespelarkarriär. Därför är det ingen alltför vågad gissning att tro på en spännande utveckling för Kiruna Wagon med tanke på att man nyligen plockade hem Swedish Steel Price 2017, stålbranschens motsvarighet till självaste Nobelpriset.

IT-kluster allt viktigare


Jul 1, 2017 Att flera stora IT-bolag etablerat sig i region Norr har förmodligen inte undgått någon. Kanske ser vi här början på en helt ny era i en region som kan erbjuda ren och billig el, pålitlig infrastruktur och dessutom välutbildad personal. Med andra ord finns här en potential som få andra kan matcha och utvecklingen går dessutom i blixtrande fart.

En sista port till vildmarken

Jul 1, 2017 Att turism- och konferensnäringen till Kiruna växer stadigt beror till stor del på resenärers ökade konsumtionskraft och områdets unika egenskaper – långt borta från en annars allt stressigare vardag.

Entreprenörskapet pyr i regionen

Jul 1, 2017 Entreprenörskapet är djupt förankrad i region Norr med såväl en lång tradition som en glödande entusiasm. Vikten av företagande kan inte nog betonas, därför jobbar man aktivt på flera håll med att förbättra förutsättningarna ytterligare.

Stora förhoppningar på nytt effektivt läkemedel mot diabetes typ 2

Jun 15, 2017

I dag finns ungefär 450 miljoner människor med diabetes runt om i världen. Ökningen är explosionsartad och har mer och mer tagit formen av en pandemi. På Medeon i Malmö arbetar Pila Pharma för fullt med att utveckla ett nytt läkemedel vars syfte blockerar viktiga receptorer i kroppen som upptäckts spela en roll i sjukdomen. Läkemedlet kan troligtvis även begränsa sjukdomens aggressiva förlopp.

Mellanöstern ofta en missad affärsmöjlighet

Jun 15, 2017

Många förknippar mellanöstern med krig, oroligheter och tror att det är svårt att göra affärer här.
– Med kunskap om ländernas affärskultur och samhällssystem kan det gå lättare än man tror. Potentialen är stor, speciellt i Gulfländerna med en total befolkning på cirka 55 miljoner, säger Paula Hassoon, VD för det svenska managmentkonsultbolaget Global Pharma Consulting.