Weekly News

Funktion, innovation och vision för Stockholm-Mälarregionen

Oct 31, 2017 Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor nästan fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag går över två miljoner människor till jobbet. Befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000. Det är vanligt att man arbetar i en annan kommun än där man bor. Vi bygger och planerar för mer än 300 000 nya bostäder i stationsnära lägen till 2030.

Amazon slår upp portarna i Mälardalen

Oct 31, 2017 Det amerikanska it-företaget Amazon kommer att slå upp portarna i Mälardalen. Under 2018 kommer företaget via Mälardalen erbjuda molntjänster för företag, något man tror kommer gynna stora delar av Sverige.

Familjen Helsingborg –
 En region i ständig utveckling

Oct 30, 2017 Familjen Helsingborgs unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

East Sweden – en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner

Aug 24, 2017 20 stora bolag i Östergötland och Sörmland, som Ericsson, Holmen, Lundbergs, SAAB, Studsvik, Länsförsäkringar och Handelsbanken, är övertygade om att tillväxtstråket genom de två länen har alla möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner.

Toppmodern postterminal i Örebro

Aug 24, 2017

Under våren 2018 invigs Sveriges modernaste postterminal i Örebro. PostNord är beställare av den 450 meter långa anläggningen för paketsortering och gods.

Stor spelare i läkemedelsbranschen

Aug 24, 2017 AstraZeneca AB jobbar för att förbättra hälsan i världen och VD:n Jan-Olof Jacke drivs av att påverka, både som företagsledare och personlig förebild.