Weekly News

Så bygger vi Sverige starkt och hållbart för framtiden

Feb 2, 2018 Sverige är ett exportberoende land med stark industri, men också ett land med långa avstånd. En fungerande infrastruktur och transportsystem som går att lita på är därför avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Att kunna ta sig till jobbet på morgonen, att det finns varor i butiken när vi ska handla och att vi kan resa över hela landet för att träffa släkt och vänner är viktigt för både ditt och mitt vardagsliv – men också för hela Sveriges utveckling.

Så blev Skåne en viktig logistisk knutpunkt

Oct 30, 2017 Skånes strategiska placering leder till ett ökat kapacitetsbehov vad gäller logistikflöden. Landskapets placering är optimalt för uppgiften – och det växer så det knakar just nu. Landskapet har blivit en viktig logistisk knutpunkt. 

I Ystads Hamn är infrastrukturen A och O

Oct 30, 2017 Som ett nav i regionen tar sig dagligen tusentals fordon till och från Ystad Hamn och för att flödet skall fungera, är god infrastruktur oumbärlig. När det kommer 300 bilar på en gång måste strukturen fungera, säger hamnchef Björn Boström.

Lyft på en ny krannivå!

Mar 22, 2017

Överallt inom industrin där saker behöver lyftas och flyttas kommer produkter från ABUS Kransystem till användning.

Logistiskt nav växer fram i Strängnäs

Mar 22, 2017

Strängnäs ligger mitt i expansiva Mälardalen. Det är också ett av huvudskälen till att många företag väljer att etablera sig här när man letar effektiva logistiklösningar.

Fair transport för säkerhet och miljön

Mar 22, 2017 Fair transport ska lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Förebygg riskerna i god tid

Mar 22, 2017

Arbetet med förebyggande säkerhet i samhället kräver noggrann planering och en lyhördhet inför både IT- och klimatförändringar. 

Logistikbranschen blir effektivare av EDI

Mar 21, 2017 Elektronisk handel gör att många företag kan spara både tid, pengar, onödig hantering och skapa bättre konkurrensfördelar. Genom enklare processer har branschen mycket att vinna på så kallad EDI.