Weekly News

Säkra livsmedel från jord till bord

Feb 2, 2018 Att en livsmedelsproduktion är hållbar förutsätter att vi tänker långsiktigt och har en helhetssyn. I hållbarhet omfattas ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Samtliga dessa begrepp ingår i Sveriges livsmedelsstrategi, som presenterades av regeringen 2017.

Tareq Taylor väljer grönt

Feb 2, 2018 Tareq Taylor väljer grönt, därför är han en framgångsrik kock. Alltid på språng. Alltid med ett järn i elden och en stekpanna på spisen. I det egna köket eller i något av de TV-kök där han brukar husera bland grytor och kastruller.
Men Tareq Taylor är också en varm vän av hållbarhetstänkande!

En obruten kedja 
säkrar transporterna

Feb 2, 2018 Varje dag transporteras tusentals ton kylda och frysta varor från producenter till butiker runt omkring i landet. Då gäller det att hela kedjan, som börjar med livsmedelsproduktionen och slutar i kylskåpet hemma, fungerar utan avbrott.

EFSA håller Europas hälsa i topp

Jun 11, 2017

EFSA – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – producerar vetenskaplig rådgivning om livsmedelsrisker. Med konsumentskyddet som främsta mål bidrar de till ett friskare Europa.

Ökad konsumtion leder till ökade varutransporter

Jun 11, 2017

Transporterna inom livsmedelsbranschen är oumbärliga för att vi ska ha färska varor och välfyllda hyllor i butikerna. Men lastbilarna som levererar vill man däremot inte låtsas om. Detta är något som måste omvärderas menar Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

Oanade möjligheter i nya kombinationer

Jun 11, 2017

Svenska Kyl och Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen med fokus på miljöfrågor och energieffektivisering. Föreningens arbete bedrivs bland annat genom deltagande i det remissarbete som pågår i samråd med myndigheter och departement, men även stöttning till medlemmarna via juridisk och tekniskt stöd är viktigt. Tack vare snabb teknikutveckling inom kyl- och värmepumpsområdet öppnas nu helt nya möjligheter för branschen i form av smarta lösningar där kombinationer av olika tekniker samordnas.

Säkra livsmedel ska vara en självklarhet

Jun 11, 2017

I takt med att jordens befolkning ökar och allt fler människor flyttar till städerna står Sverige och resten av världen inför stora utmaningar. Vi måste trygga livsmedelsförsörjningen och se till att livsmedelssäkerheten är hög. Med detta menas att vi ska producera mer mat som är nyttig och god, som inte gör oss sjuka.