Weekly News

Hon inreder andras hem i TV

Oct 13, 2015 Balans, personlighet och en bra mix. Det är Hanna Wessmans recept för ett hem att trivas i. Som inredare och programledare i TV4:as Äntligen hemma vet hon var hon pratar om.

Hyresrätter gynnar samhällsekonomin

Aug 28, 2015 Hyresrätter har många fördelar. Bland annat är det en flexibel boendeform som passar alla åldrar. Och så slipper den boende betala en konantinsats. Men framförallt är hyresrätter bra för samhällsekonomin.

Frihet att renovera i bostadsrätt

Aug 28, 2015 Det finns flera sätt äga sitt eget boende. Till exempel kan man äga sin egen lägenhet via en bostadsrättsförening eller köpa en egen villa i vilken man bär allt ansvar själv.

Hanna Wessman inreder andras hem

Aug 28, 2015

Balans, personlighet och en bra mix. Det är Hanna Wessmans recept för ett hem att trivas i. Som inredare och programledare i TV4:as Äntligen hemma vet hon var hon pratar om.


Upptäck tjuven i tid

Aug 28, 2015
Skälen till att skydda bostaden är många. Skulle någon ta sig in i ditt hem innebär det inte bara att några av dina ägodelar troligtvis försvinner. Det är även ett stort intrång i privatlivet som de flesta upplever som otroligt svårt att hantera.

Bankerna måste visa snittränta

Aug 28, 2015 Bankerna har under en lång tid presenterat missvisande listpriser för sina bolånekunder. Detta var bakgrunden till att Finansinspektionen (FI) förra året föreslog att de ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. Från den 1 juni i år trädde förslaget i kraft.