Weekly News

Från bostadsbrist till kontorsbrist

Nov 14, 2017

Är kontorsmarknaden på väg mot samma bristsituation som bostadsmarknaden befunnit sig i? Tittar man på utbud och efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm så är liknelsen inte helt orimlig.

Stjärnmäklaren blickar framåt

Nov 14, 2017 Han är stjärnmäklare i New York som sålt lägenheter till kändisar som Cameron Diaz och Daniel Craig. Och tjänat miljoner.

Men allt har ett pris.

I sin nya bok ”Fredrik 2.0” berättar Fredrik Eklund öppenhjärtligt om krisen som höll på att knäcka honom, sin längtan efter barn och en egen familj, och om vägen tillbaka till livet.

Energi – en viktig besparing för fastighetsägare

Nov 14, 2017 När man diskuterar framtidens energi så är det vanligt att enbart fokusera på de förnyelsebara energiformer som kommer att fylla en allt viktigare funktion i framtiden. Energieffektiviseringsåtgärder är en minst lika viktig del av omställningen till ett grönare samhälle. Potentialen för att öka energieffektiviseringen i Sverige är omfattande.

Undvik dyra och akuta åtgärder med en underhållsplan

Oct 11, 2017

I många fall sköts en fastighet av de engagerade boende. Det går inte att förvänta sig att alla har den kunskap och kompetens som krävs för att underhålla fastigheten. Ofta handlar det om såväl tekniska som ekonomiska frågeställningar i en utmanande kombination. Men en underhålls- och investeringsplan får fastighetsägare betydligt bättre möjligheter att ta sig an utmaningarna de ställs inför.

Hitta hem i Borstahusen

Jul 3, 2017

Landskronas nya, strandnära stadsdel Borstahusen lockar många. Här hittar du ditt drömhem med närhet till såväl fantastisk natur som skola och service.

Smarta städer – en del av digitaliseringen

Jun 20, 2017

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Nu storsatsar regeringen på uppbyggnaden av smarta städer, vilket ska leda till högre livskvalitet och ett hållbart samhälle.


Rstudio for architecture

Jun 20, 2017

Att bygga en hållbar stadsmiljö är en komplex uppgift med många intressenter. Rstudio har samverkan och synergieffekter för ögonen som har blivit något av experter på stads- och handelsarkitektur.

Öresundsregionen är porten ut i världen

Jun 20, 2017

Det finns ett stort och växande intresse bland svenska företag att etablera sig i Öresundsregionen. Framför allt från högteknologiska och forskningsintensiva företag i Asien, Europa och USA. Särskilt heta områden är Life Science och Clean Tech.

Innovativ teknik gör skogen guld värd

Jun 20, 2017

Biomaterial torkas i dag termiskt med höga energikostnader som följd. Drinor har utvecklat ny metod för avvattning av biomassa som är både mer effektiv och kostnadsbesparande.
– Initialt handlar det om mekanisk avvattning. Med vår teknik, där materialet pressas i ett patenterat valsnyp, kan vi pressa ner fukthalten till 30 procent, säger Stefan Sobota, Drinors grundare.