Weekly News

Ljus framtid för skogs- och gruvnäringen

Jul 1, 2017 Norra Sverige är i mångt och mycket synonymt med skogs- och gruvindustri. Även om många andra branscher nu börjar göra avtryck vilar en ett stort ansvar för hela regionen på dessa traditionella näringar.

Dags att nödlanda innan vi kraschar

May 29, 2017

Klimatet förändras på jorden. Ur ett geologiskt tidsperspektiv är det som sker just nu snarast att likna med en explosion. Visst. Det har varit ungefär lika varmt på planeten vid tidigare tillfällen. Senaste tillfället är för cirka 125 000 år sedan. Då var havsnivån mellan sex och nio meter högre än i dag. Senaste tillfället med lika mycket koldioxid i atmosfären som nu, då var haven 15 till 25 meter högre. 

Peikko stöttar vindkraften

May 29, 2017

Peikko är marknadsledande i Skandinavien på konstruktion av fundamentlösningar för vindkraftsfundament, både motviktsfundament och bergförankrade fundament. Företaget har en egenutvecklad lösning och har både konstruktion, tillverkning, och leveranser in-house. 

Sverige bäst i EU på el- och hybridbilar

May 29, 2017

Sverige ligger bra till i användning av elbilar och laddhybrider jämfört med många andra länder. Inom EU har vi flest elbilar per capita. Andra länder med stark utveckling är Norge och Island. Det berättar Anders Lewald, expert inom transportfrågor på Energimyndigheten.