Weekly News

Ljus framtid för skogs- och gruvnäringen

Jul 1, 2017 Norra Sverige är i mångt och mycket synonymt med skogs- och gruvindustri. Även om många andra branscher nu börjar göra avtryck vilar en ett stort ansvar för hela regionen på dessa traditionella näringar.

Dags att nödlanda innan vi kraschar

May 29, 2017

Klimatet förändras på jorden. Ur ett geologiskt tidsperspektiv är det som sker just nu snarast att likna med en explosion. Visst. Det har varit ungefär lika varmt på planeten vid tidigare tillfällen. Senaste tillfället är för cirka 125 000 år sedan. Då var havsnivån mellan sex och nio meter högre än i dag. Senaste tillfället med lika mycket koldioxid i atmosfären som nu, då var haven 15 till 25 meter högre.