Weekly News

Sverige ska gå i täten för att förverkliga Agenda 2030

Jan 18, 2018

Det är civilminister Ardalan Shekarabi (S) som har regeringens uppdrag att genomföra Agenda 2030 i Sverige.
– Vi har kommit en bra bit på vägen, men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Samtidigt är det ett mycket inspirerande arbete som ligger mig varmt om hjärtat, säger han.

“Sverige visar vägen för förnybart”

Nov 23, 2017

Vad krävs för att förnybar energi ska bli det självklara valet för företag? Att grön energi blir billigare än svart, och att fler företag ser affärsvärdet i förnybart – en omställning Sverige kan leda, menar Carolina Wistén, VD på Ørsted, tidigare DONG Energy.

Det finns stor potential i svensk vindkraft

Nov 14, 2017 Energibranschen befinner sig mitt i sin kanske allra största omställning hittills. Omställningen till ett grönt och förnyelsebart samhälle angår i allra högsta grad energibranschen. En av nyckelspelarna i arbetet med energibranschens omställning är Lotta Ljungqvist, VD för GE Norden.

Marknadens mest kompletta beslutsunderlag för solcellsinvesteringar

Nov 14, 2017

En solcellsanläggning är en stor och långsiktig investering och det är därför viktigt att anläggningen optimeras och dimensioneras utifrån varje fastighets specifika förutsättningar. Swede Energy skiljer sig från andra aktörer genom sina 30 år av erfarenhet från att designa energianläggningar och genom att erbjuda marknadens mest kompletta beslutsunderlag.

Solcenergi ökar med 75 procent i skånska kommuner

Oct 30, 2017 2016 växte användningen av solenergi i Skåne med 75 procent. Villaägare i Skåne har insett landskapets potential och därför ökar användningen i alla skånska kommuner. Energirådgivarna i nordvästra Skåne märker av det ökade intresset och bidrar med opartisk rådgivning om hur man lättast installerar solceller hemma. Men vad ska man tänka på innan man skaffar solceller?

Ljus framtid för skogs- och gruvnäringen

Jul 1, 2017 Norra Sverige är i mångt och mycket synonymt med skogs- och gruvindustri. Även om många andra branscher nu börjar göra avtryck vilar en ett stort ansvar för hela regionen på dessa traditionella näringar.

Dags att nödlanda innan vi kraschar

May 29, 2017

Klimatet förändras på jorden. Ur ett geologiskt tidsperspektiv är det som sker just nu snarast att likna med en explosion. Visst. Det har varit ungefär lika varmt på planeten vid tidigare tillfällen. Senaste tillfället är för cirka 125 000 år sedan. Då var havsnivån mellan sex och nio meter högre än i dag. Senaste tillfället med lika mycket koldioxid i atmosfären som nu, då var haven 15 till 25 meter högre. 

Peikko stöttar vindkraften

May 29, 2017

Peikko är marknadsledande i Skandinavien på konstruktion av fundamentlösningar för vindkraftsfundament, både motviktsfundament och bergförankrade fundament. Företaget har en egenutvecklad lösning och har både konstruktion, tillverkning, och leveranser in-house.