Weekly News

Yrkeskompetens bidrar till jobb, integration och tillväxt

YrkesAkademin har funnits i 20 år, men deras uppdrag att göra bra och efterfrågad yrkesutbildning är viktigare nu än någonsin. Över 75 procent av de arbetslösa som går företagets utbildningar får jobb. Det gör bolaget till en viktig aktör för tillväxt och svenska företags kompetensförsörjning. Men också för att få ned arbetslösheten och öka integrationen.
– Vi hjälper helt enkelt människor att lyckas. Visst är det fantastiskt att gå till jobbet och bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Men det största är när vi ger enskilda människor chansen att nå drömmen om ett eget jobb, en egen försörjning med en egen lön, känslan att vara delaktig i en arbetsgemenskap och i samhället. Det är vad som driver vår verksamhet, hävdar YrkesAkademins VD Jan Larsson.

Vi tror på det livslånga lärandet. Många känner att de har fastnat, att jobbet de fått inte var så roligt eller ser hur deras arbete försvinner när robotar eller annan teknik tar över. Då finns vi där och kan hjälpa dem hela vägen.

Förutom att hjälpa människor som av olika anledningar inte lyckats slå sig in på en tuff arbetsmarknad, ger YrkesAkademin personer som kört fast i sin karriär eller tröttnat på sin nuvarande yrkesroll möjligheten att byta bana och hitta något som känns mer meningsfullt.
– Vi tror på det livslånga lärandet. Många känner att de har fastnat, att jobbet de fått inte var så roligt eller ser hur deras arbete försvinner när robotar eller annan teknik tar över. Då finns vi där och kan hjälpa dem hela vägen – med Yrkeshögskoleutbildningar, med yrkesvux och med uppdragsutbildningar.

Jan återkommer ofta till hur viktigt det är att de som utbildas verkligen vill ha yrket som utbildningen leder till:
– Vi försöker redan i ett inledande skede informera och rådgöra med de blivande eleverna. Tillsammans försöker vi analysera om kompetensen och yrket verkligen är något för den här individen. Gräset är ju som bekant inte alltid grönare på andra sidan, eller i det här fallet i en annan bransch.

Dessutom hjälper YrkesAkademin, främst genom sitt nätverk, deltagarna att hitta det där så viktiga jobbet efter avslutad utbildning. Den processen säkerställs genom att man arbetar nära tillsammans med företagen och därmed kan anpassa sina utbildningar efter marknadens behov och samtidigt lotsa in utbildningsdeltagarna på lämpliga jobb.

Den här metodiken har gjort att YrkesAkademin kan stoltsera med imponerande siffror. Mellan 75 och 80 procent av de som har genomgått någon av utbildningarna lyckas faktiskt få ett riktigt jobb inom tre månader.
– Det är mycket bra och det visar vilken nytta medarbetarna gör när de utöver lärarrollen ofta också hjälper till som kuratorer när det är tufft, som nätverksbyggare, språkundervisare och kulturlotsar för att varje enskild deltagare i utbildningarna ska få rätt stöd, menar Jan Larsson.


För att behålla fokus på sitt viktigaste uppdrag, att hjälpa folk till jobb, har YrkesAkademin utvecklat en helt egen metod för att kunna följa upp och utveckla sina metoder. Med hjälp av SMS kontaktar man tidigare deltagare och kan därmed tydligt kontrollera utfallet. Dessutom kan man fånga in de som inte lyckats hitta något arbete och hjälpa dem med nätverk och råd om kompletterande utbildning.

Även om nu YrkesAkademin inte specifikt vänder sig till nyanlända, så blir företaget en allt viktigare aktör för integration i takt med att arbetsmarknaden förändras.
– I dag är arbetslösheten bland svenskfödda under fyra procent, men bland utrikesfödda över 20 procent. Samtidigt skriker näringslivet efter kompetent arbetskraft. Vi har en fantastisk möjlighet nu att hjälpa de nyanlända in i det svenska samhället, ge företagen chans att fortsätta växa och förlänga högkonjunkturen ett par år. Yrkesutbildning kan verkligen skapa en win-win-win-situation, och där hoppas jag att vi kan spela en roll, säger Jan Larsson, som samtidigt ser några utmaningar:
 – Det är väldigt viktigt att utbildningarna ger den kompetens som faktiskt efterfrågas i dag. Lyckas inte det så blir det bortkastade insatser.

Det räcker inte med yrkeskunskaper, svenska språket är lika viktigt:
– Allt för ofta kommer elever till oss som har gått kurser men inte lärt sig något, på grund av bristande utbildning, svårighet att hitta studieutrymmen eller bristande motivation eftersom man inte ser att kunskapen kommer att leda till något. När man får en plan – med språk, yrkeskompetens och företagskontakter integrerat – så ökar motivationen, förståelsen och förmågan att ta in språket. Ingen orkar rabbla glosor åtta timmar om dagen. Men att läsa svenska och göra studiebesök på en verkstad på förmiddagen och lära sig svetsa på eftermiddagen – det fungerar.

Att de utrikesfödda får chansen att visa vad de kan på arbetsplatserna är nyckeln till att komma åt de underliggande fördomarna och främlingsoron i samhället, säger Larsson:
– Ser man att de nyanlända får jobb så kommer man enklare förstå hur viktiga de är för svensk ekonomi. Då förändras attityden. Men vi har inte så mycket tid på oss. Vi måste lyckas på två år. Annars kommer vi gå in i en lågkonjunktur med skyhög arbetslöshet bland utrikesfödda. Då cementeras utanförskapet och vi äventyrar både tillväxt och integration. Så nu är det allvar.

Fakta

YrkesAkademin bildades 1997 och är i dag en stor leverantör av yrkesutbildning för vuxna. YrkesAkademin finns på ett 50-tal orter runt om i landet och utbildar närmare 10 000 personer varje år – bland annat inom transport, entreprenad, industri, teknik och serviceyrken. 


Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar