Weekly News

Visionen är en stark gemenskap mellan stad och landsbygd

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht vill se ett Sverige som håller ihop, som präglas av en ömsesidig respekt och ge landsbygden den upprättelse den förtjänar.

"Vi har all möjlighet att producera mycket större mängder lokalt och på så sätt minska import av livsmedel. Vi vill ta vara på de möjligheterna, det skulle gynna hela landet. "

– Min vision är ett Sverige som håller ihop, med en stark gemenskap mellan landsbygd och städer. Jag vill att det ska finnas en ömsesidig respekt mellan stad och landsbygd. Det skall vara möjligt att ha ett bra liv oavsett var i landet du bor. Landsbygden har alltid levererat både livsmedel och skogsprodukter och spelat en väldigt viktig roll i att lyfta Sverige ur fattigdom och bygga vårt lands välfärd, säger Sven-Erik Bucht, socialdemokrat och Sveriges nuvarande landsbygdsminister. 

Att svensk landsbygd har en oerhört viktig och unik roll att spela i utvecklingen av en hållbar ekonomi och i att påverka klimatomställningen i en positiv riktning, genom att lyfta fram en biobaserad och fossilfri ekonomi, är en springande punkt för landsbygdsministern. Därför bli det oerhört viktigt att återupprätta landsbygdens centrala roll i Sveriges utveckling, förklarar han.

Landsbygdskommittén har kommit med ett betänkande i form av ett digert förslag på åtgärder för att utveckla landsbygden framöver och planen är att lägga fram en proposition för en sammanhållen landsbygdspolitik under våren 2018. Livsmedelsstrategin ligger just nu på riksdagens bord. Regeringen, Vänsterpartiet och de borgerliga partierna är överens om strategins övergripande mål om bland annat ökad livsmedelsproduktion. Parallellt med detta har regeringen antagit en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska leda till att målet om ökad produktion nås. I den ingår satsningar för att stimulera livsmedelsproduktionen i landet. Det handlar också om ekologiska livsmedel eftersom efterfrågan i nuläget överskrider tillgången. Målet är att år 2030 ska 60 procent av den offentliga konsumtionen vara ekologisk och då skall även 30 procent av jordbruksarealen vara det. I strategin ingår även ambitionen att stimulera närproducerade livsmedel.

Läs även hur positiv anda sveper över de norra delarna av landet. Befolkningen ökar och landsbygden växer.

I vårt grannland Norge har det länge förts en politik som ger kraft åt landsbygden, bland annat genom en geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna som har gjort det fördelaktigt att driva företag på landsbygden. I Norge blomstrar glesbygden av många skäl.
– Flera av de åtgärder som tagits i Norge vad gäller utveckling av landsbygdspolitiken finns med i landsbygdskommitténs betänkande.

En viktig punkt som det just nu läggs enorma resurser på är utbyggnaden av fiber till landsbygden. Att göra fiber tillgängligt över hela landet anser han vara lika viktigt som när Sveriges landsbygd elektrifierades en gång i tiden. Fram till 2020 har 5,5 miljarder avsatts för ändamålet och blir det nödvändigt att anslå mer därefter kommer det att göras. Andra åtgärder som tas är att göra det lättare att få landsbygdslån, att bygga ut vägnätet och underlätta för nybyggnation på landsbygden. 

Sverige har ett högt miljötänk och bättre djurvälfärd än övriga världen samt högre livsmedelskvalitet generellt.
– Vi har ett produktivt och effektivt jordbruk som dessutom är ett av världens modernaste. Vi har all möjlighet att producera mycket större mängder lokalt och på så sätt minska import av livsmedel. Vi vill ta vara på de möjligheterna, det skulle gynna hela landet. 

Hittills har Sven-Erik Bucht hunnit med att besöka 19 län och 46 kommuner under sin pågående Sverigeresa.
– Jag har fått otroligt positiv respons och upplever att alla jag möter är oerhört glada över att vi kommer. De känner sig sedda och har ofta tidigare aldrig haft besök av något landsråd. 

Efter sommaruppehållet fortsätter han sin turné och planerar att ha besökt alla 130 landsbygdskommuner innan valet 2018. 

Fakta

Sven-Erik Bucht

Sven-Erik Bucht föddes i Karl-Gustavs församling i Norrbottens län för 62 år sedan. Innan han blev politiker, och därefter landsbygdsminister år 2014, var han bland annat dansbandsmusiker och lantarbetare. Hans familj består av fru och tre barn.

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar