Weekly News

Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare Social Venture Network, SVN SAMHÄLLSUTVECKLING

Vinst räcker inte för framtidens framgångsrika företag

Det räcker inte med att företag tillverkar produkter som efterfrågas på marknaden och gör kortsiktig vinst. Framtidens företag måste ta ansvar för såväl social hållbarhet som miljön om man vill vara framgångsrika och vinna kundernas förtroende.

Karin Strömqvist Bååthe är generalsekreterare för Social Venture Network, SVN, som är ett internationellt oberoende nätverk med fokus på långsiktig hållbarhet i affärer och annan verksamhet. – Begreppet hållbarhet används numera lite hur som helst. I många fall betyder det att göra lite mindre skada. En högre och bättre ambition är att bidra till att göra gott. Agenda 2030 är en bra målbild och vi håller seminarier och utbildningar med bäring på de flesta av FN:s 17 hållbarhetsmål, säger Karin.

SVN startades i USA 1987 av en grupp entreprenörer som insåg att enbart kortsiktiga vinstintressen inte var en långsiktigt gångbar strategi och att det inte heller var deras huvudfokus när de startade företagen. Snarare brann de för en idé eller för att göra skillnad i världen.
– De menade att företagande har ett större ansvar än så, både för hur deras anställda hade det och för globala frågor som påverkar mänskligheten i stort. – Runt millennieskiftet kom SVN till Sverige och i dag ingår ett 70-tal företag i olika branscher, frivilligorganisationer, lärosäten och offentliga verksamheter i nätverket. Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och medlemmarna finns spridda runt omkring i hela Sverige.

Karin Strömqvist Bååthe har själv mångårig erfarenhet av att arbeta som miljö- och CSR-chef på stora bolag som Coca-Cola, DHL och posten i Tyskland. – Att bara arbeta utifrån ekonomiska kriterier är endimensionellt. Det finns många fler dimensioner som är viktiga för hur ett företag uppfattas och som är helt avgörande för långsiktiga framgångar. Det handlar lika mycket om att ta ett etiskt ansvar som ett socialt ansvar, men också om ansvar för miljö, människors hälsa och välbefinnande på alla plan där man är verksam.
– Erfarenheten visar också att det fungerar. Kanske inte på kvartalsnivå, men på längre sikt. Studier har visat att de företag som har ett aktivt hållbarhetsarbete också ofta går bättre även på börsen. Hur man uppträder i ett bredare perspektiv blir allt viktigare, särskilt i den digitaliserade värld vi nu lever i där informationen bara ligger ett knapptryck bort.

Läs även: Attityden är avgörande

Rent konkret arbetar SVN med att sammanföra olika parter med varandra för utbyte av erfarenheter och att lyfta fram konkreta exempel. Vi vill gärna själva se nätverket som en illustration av FN:s hållbarhetsmål 17 – ”Partnership for the Goals”.
– Vi arbetar mycket med inspirationsseminarier kring exempelvis miljö, socialt och etiskt ansvarstagande. Men också kring frågor som förändrar företagandets förutsättningar. Vi ser att delningsekonomin är på stark frammarsch och det ställer krav på nya affärsmodeller för företag verksamma inom dessa branscher.

En annan del av verksamhet handlar om inkludering.
– Vi har exempelvis ett projekt som pågår just nu vid namn ”Plats för lärande”. Det handlar om hur funktionshindrade i större utsträckning ska kunna erbjudas praktikplatser och bli delaktiga i arbetslivet, och där bland annat programråd och matchning är viktigt för att rätt person ska hamna på rätt plats. – Tillsammans med Örebro universitet och ett av våra medlemsföretag, Hallvarsson & Halvarsson, håller vi också på att utveckla det första tvååriga mastersprogrammet i Sverige inom ekonomi med inriktning på hållbarhet.

Karin Strömqvist Bååthe ser ett ökat intresse för hållbarhetsarbete i en vidare bemärkelse. – Fler och fler företag och organisationer förstår att det inte bara handlar om hur vi hushållar med jordens resurser även om det är ett av de viktigaste områdena för långsiktig hållbarhet. – Just därför önskar jag att fler modiga företagare och andra ledare skulle ansluta sig till oss. Ju fler vi blir desto mer kan vi uträtta!

Missa inte artikeln om utvecklingen i norr

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar