Weekly News

Viktig infrastruktur som binder samman länder

Det som präglar infrastruktur i modern tid är att de ofta är gränsöverskridande och på sätt och vis inte längre enbart kan betraktas som nationella intressen.

– Det finns länkar mellan länder som är av strategisk betydelse. Det vill säga som i grunden förändrar förutsättningarna för verksamheten. I Sverige av i dag finns merparten av sådana länkar på plats, säger professor Jan-Eric Nilsson, på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

System för telekommunikationer och länkar mellan länders nationella elnät är konkreta exempel på detta. De senare gör det möjligt att skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan under extremsituationer.

– På samma sätt har Öresundsbron inneburit att Sverige har fast förbindelse med kontinenten både med väg och järnväg.

– Det finns flera förslag på tunnlar för att förbinda Sverige till Tyskland och Danmark med Tyskland. Fehmarn Bält som beräknas vara klar 2024 är bara ett i raden av sådana infrastrukturprojekt och är det som har kommit längst i processen. Projektet omfattar 18 kilometer tunnel mellan Danmark och Tyskland innehållande en fyrfilig motorväg samt ett järnvägsspår i varje riktning.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion

Fler artiklar