Weekly News

Vi lever i en spännande tid

Jobbagenda för fler jobb, bostäder och ett Sverige som håller ihop stabila offentliga finanser är grunden för regeringens jobbpolitik och för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. På denna grund vilar vår jobbagenda, med investeringar för framtiden, reformer för fler och växande företag och för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Sverige är ett starkt exportland och vi har förutsättningar att ha en fungerande arbetsmarknad. Vi behöver dock bli bättre på att ta tillvara och utveckla de tillgångar vi som land besitter. Regeringen bygger för framtiden. För fler jobb och bostäder och för ett Sverige som håller ihop. Vi har också ett ansvar att skapa goda förutsättningar för våra barn och unga.

Vårbudgeten innebär ett skifte, en ny riktning för Sverige. I den finns verktygen för att investera för framtiden, i infrastruktur, utbildning, bostäder och klimatomställning. För att öka arbetstillfällen och inkludera fler. Utvecklingen ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Vi har satt målet att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Därtill ska vi ha byggt 250 000 nya bostäder. Nu startar vi resan mot en framtid som känns ljus både för oss och för kommande generationer.

En grundläggande faktor för såväl jobb, bostad, klimat och miljö är goda transportmöjligheter. Utan fungerande och hållbar pendling mellan bostaden och jobbet eller utbildningen kan människor tvingas tacka nej till nya möjligheter. Vi har i dag ett välutvecklat transportsystem, men vi blir allt fler som ska transportera sig, påverkan på klimatet ökar och likaså den globala konkurrensen. Det är dags att växla upp och att satsa rätt.

När företag planerar för expansion är en av de viktigaste faktorerna just förutsättningarna för transporter. Gods måste kunna transporteras vidare ut i världen, och rätt kompetens måste kunna säkras till företagen. Den här regeringen säger därför: Låt oss öka investeringarna i ny hållbar infrastruktur, och bygga fler hem till alla människor som vill bo och arbeta här. Och låt oss börja nu.

Förutom miljardsatsningen vi gör på järnvägsunderhåll i befintligt system, är Sverigeförhandlingen ett bra exempel på hur vi bygger för framtiden. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas mellan våra tre största städer. De kommer att bredda arbetsmarknaden och möjliggöra nya bostäder. Nya banor kommer även att öka järnvägens kapacitet vilket ger fler chans att välja ett klimatsmart och smidigt alternativ. Både för egna resor och för transporter av gods. Det kommer också att främja innovationer på området.

Det är spännande tider vi lever i. Utvecklingen går snabbt och det gäller att hänga med. Jag är övertygad om att vi med regeringens jobbagenda och investeringar för framtiden kan ta täten i den globala konkurrensen.

Fakta

Anna Johansson (S)

Infrastrukturminister

Dela artikeln

Journalist

Ledar skribent

Fler artiklar