Weekly News

Västkusten är en viktig logistikregion

Västra Sverige har en stor roll när det kommer till logistik utomlands och resten av Europa. Mycket på grund av både kunnande, kapacitet som en god tillgänglighet.

Sverige ligger redan högt på listan över logistiskt framåtskridande länder globalt.

Just nu ser läget bra ut och mycket händer när det gäller hållbara transporter i Norden. Sören Larsen som är VD på Nordic Logistics Association tror dock att anledningen till att det inte är mer allmänt känt är att fokuset är annorlunda jämfört med i resten av Europa.
– I EU och Centraleuropa är det mycket fokus på utvecklingen av järnvägarna som trafikomställningar. I de nordiska länderna har utvecklingen av järnvägar geografiska begränsningar. Fokus är mer på att optimera utnyttjandet av kapaciteten på väg och järnväg. Det är också ett tydligt fokus på exempelvis ökad användning av biobränslen än i övriga EU. Det här är utvecklingen vi stöder i NLA och vi tror att det ger långsiktiga fördelar för de nordiska länderna plus att resten av Europa måste följa efter.

Logistik och bra infrastruktur är en två viktiga delar när det kommer till en regions utveckling samt tillväxt. Sören Larsen tycker dock att diskussionen kring just logistik och infrastruktur ibland blir alldeles för komplex samt sofistikerad.
– Det basala glöms bort. Om du inte har kapacitet, förmåga eller know-how att skeppa dina produkter och tjänster ut från ditt geografiska område till ett konkurrenskraftigt pris, så har du inget att erbjuda på vare sig den svenska europeiska eller ens den globala marknaden. Jag tycker att Sveriges västra region är ett perfekt exempel eftersom det kan erbjuda både tillgänglighet, tillgång, kapacitet och kunnande.

Västra Sverige är också en viktig region när det kommer till logistik utomlands och resten av Europa.
– Sverige ligger redan högt på listan över logistiskt framåtskridande länder globalt. Det gäller kanske framför allt i väst eftersom det är en av landets stora centrum för både maritim och landbaserad logistik, säger Sören Larsen.

Sören Larsen tar upp ett par specifika trender inom hållbara transporter i dag. Kanske framför allt när det kommer till den globala logistiken.
– Det har varit en långsam utveckling när det gäller att utveckla regionala lösningar och praktiska instrument i EU. Det globala initiativet ligger ett steg före för tillfället, mycket på grund av de drivs av de stora marknadsaktörerna. Denna trend drivs också av regioner som har globala ambitioner och som därför har fördelen att bidra till globala lösningar. En annan trend är bättre fokus på praktiska lösningar. Forskning och utveckling samt innovation är nyckeln till denna utveckling, säger Sören Larsen.

I dag vidtas många miljövänliga åtgärder inom hållbar logistik och Sören Larsen ser ljust på framtidens transportutveckling.
– Det kommer fler alternativa bränslen. Vi ser en ökning inom energieffektivitet, kapacitetsutnyttjande, fordonsutveckling och omprövning av just-in-time-principen. Dessa åtgärder tror jag har större inverkan än till exempel vägtullar och energibeskattning. 

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar