Weekly News

Vallastaden i Linköping – ett nytt sätt att bygga

Husen står tätt bredvid varandra och inget är det andra likt. Vallastaden, Linköpings nya bostadsområde, är något alldeles extra. På rekordtid har 40 aktörer byggt 1 000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel som vimlar av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Redan från planeringsstadiet har temat varit ”Människan bygger staden”, vilket märks i allt från stadsplanen till varje enskild bostad.
– Genom att dela upp stadsdelen i mindre delar fick fler aktörer chansen att bygga. I Vallastaden bygger några för första gången medan andra har byggt över hela världen. Vissa är små, andra är stora byggjättar. Det skapar mångfald, men också en spännande dynamik. Här har ingen arkitekt fått rita två hus intill varandra, säger Simon Helmér, VD för Linköpingsexpo som är sammanhållande för hela projektet.

Inom samma kvarter samsas villor, radhus, trapphusboenden, generationsboenden, bostadsrätter, hyresrätter, stort och smått. Mycket tid och omsorg har också lagts på att människor ska kunna mötas och umgås i vardagen.
– I varje kvarter finns gemenskapshus, felleshus. De yttre växthusen har mikroklimat som liknar det i södra Spanien där man kan träffa grannarna när det blåser kallt och termometern kryper ner under nollstrecket, fortsätter Simon Helmér.

Inom Vallastaden finns det också gott om parker och andra grönytor, bland annat kolonilotter. Stadsdelens gator utgår också från fotgängare och cyklisters perspektiv och sedan får bilisterna anpassa sig efter detta.
I Vallastaden har mycket arbete också lagts på att skapa ett energieffektivt byggande. Många av husen är så kallade passivhus och plusenergihus. Passivhusen värms till stor del upp av den energi som redan finns i husen, från både människor och maskiner. Ett plusenergihus producerar mer energi än det förbrukar, exempelvis genom solceller.
Många av husen är också byggda i trä, vilket också ingår i det hållbarhetstänkande som genomsyrar hela Vallastaden.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar