Weekly News

Malmö Airport REGIONER

Utbudet av jobb ökar på båda sidor om Öresund

"Attityden mot svenskar är överlag positiv, särskilt inom servicenäringen."

Utvecklingen på den skånska arbetsmarknaden, liksom i resten av Sverige, ser positiv ut. Det visar en undersökning som Arbetsförmedlingen gjort bland över 1 500 arbetsgivare i Skåne, och som presenterades så sent som i början av juni.

– Den främsta orsaken är naturligtvis att vi är mitt i en högkonjunktur, säger Thomas Behrens som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Malmö.

– Bara i Skåne förutser vi att över 8 000 nya jobb tillkommer i år och nästa år ungefär lika många. Dessutom finns det behov av rekrytering av ersättare för medmedarbetare som bytt jobb eller gått i pension.

Den sektor som växer snabbast är service med restaurang och handel. Men det finns också ett stort behov av nyrekrytering inom IT-sektorn.

– Behovet av ingenjörer med olika inriktning är konstant stort. Inom byggsektorn efterfrågas också nya medarbetare och här väntas behovet att öka än mer under de närmaste åren när framför allt många nya bostäder ska byggas, säger Thomas Behrens.

Inom den offentliga sektorn finns också stora behov av sjukvårdspersonal, lärare och medarbetare inom socialtjänsten.

– Även industrin börjar efterfråga fler medarbetare om än inte i någon större omfattning.

Om det ser bra ut på den skånska sidan av Öresund finns det också positiva signaler från den danska. Här är dock konjunkturen inte lika stark, men trots det finns det positiva signaler som tyder på en ökad efterfrågan på arbetskraft under de närmaste åren.

– Den danska arbetsmarknaden ser delvis rätt annorlunda ut. Generellt sett är man snabbare både när det gäller att rekrytera nya medarbetare och att säga upp folk som inte passar i organisationen eller vid övertalighet, fortsätter Thomas Behrens.

– Attityden mot svenskar är överlag positiv, särskilt inom servicenäringen. Många av oss är välutbildade, har en hög servicekänsla och är beredda att ta arbeten som många danska, framför allt yngre, inte är intresserade av.

Att tala om att den danska och svenska arbetsmarknaden på båda sidor om Öresund vuxit samman är det dock för tidigt att tala om, anser Thomas Behrens. Utvecklingen har snarare gått tillbaka under senare tid. När tidigare närmare 20 000 svenskar pendlade dagligen över sundet har antalet minskat med runt 25 procent.

– En av de främsta orsakerna till att utvecklingen gått i den här riktningen är de problem som uppstått i samband med den gränskontroll som införts och som gör det osäkert för många som pendlar. Tidigare tog det mindre än en halvtimme från Malmö C till Köpenhamn C. I dag är den tiden minst den dubbla, vilket gör att det är svårt för många att ha ett fungerande familjeliv, förklarar Thomas Behrens.

– När gränskontrollerna infördes tror jag inte att regeringen insåg hur stor och viktig pendlingen var mellan länderna eller så negligerade man helt enkelt det faktumet.

För att arbetspendlingen på nytt ska kunna växa krävs det snabba och konkreta åtgärder. Annars är risken stor att pendlingen minskar ytterligare.

– I det korta perspektivet måste gränskontrollerna tas bort eller åtminstone göras mindre krångliga. Det är det viktigaste av allt, understryker Thomas Behring. I ett längre perspektiv måste infrastrukturen på den skånska sidan förbättras så att fler också kan få tillgång till den danska arbetsmarknaden.

Till sist menar Thomas Behring att fler arbetsgivare måste bli bättre på att ”tänka över Öresund”.

– Med det menar jag att man ibland glömmer bort att det finns arbetskraft som bara finns en broresa bort.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar