Weekly News

Utbildning med öppna dörrar till arbete

Fler behöver förstå möjligheterna med yrkesutbildningar, menar Pontus Slättman. Föräldrar och högstadieelever förknippar yrkesutbildning i stort utsträckning med jobb. Dock är det för få som ser yrkesutbildningarnas möjligheter och förknippar utbildningsvägen med hög status. 

Sverige växer och det finns ett brett behov av en rad olika yrkesgrupper. Faktum är att flera branscher i dag har riktigt stora problem med rekrytering.
– Jag tror att många unga och för all del även deras föräldrar inte alltid känner till möjligheter med yrkesutbildningar. Du behöver inte gå en lång universitetsutbildning för att få ett kvalificerat jobb, säger Pontus Slättman VD på WorldSkills Sweden.

WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i satsningen.
– Vi försöker kort sagt synliggöra yrkesutbildning, yrken och få bort myter kring yrkesutbildningar. Vi lägger stor vikt vid att påvisa möjligheter med denna utbildningsväg i ett brett perspektiv, säger han.

Det gör man bland annat genom att arrangera yrkestävlingar, utse skickliga yrkeslandslag och leda deras deltagande i internationella tävlingar.
– På så sätt skapar vi goda ambassadörer och förebilder för andra ungdomar. 

De internationella tävlingarna omfattar cirka 50 yrken i hård konkurrens. Till Yrkes-VM 2017 skickar Sverige 27 individer att tävla i allt från matlagning till måleri. 2018 arrangeras svenska mästerskapen (Yrkes-SM) i Uppsala under april månad.
– Att prestera på topp under dessa tävlingsdagar är fullt jämförbart med vilken idrottsgren som helst. Och svenska deltagare har skördat många medaljer,

Den svenska yrkesutbildningen håller generellt sett hög kvalitet och svenska företag konkurrerar om yrkesutbildad personal.
– Samtidigt är det allt färre ungdomar som väljer yrkesutbildningar. 

Givetvis är även arbetslösa unga vuxna och nyanlända två viktiga målgrupper för WorldSkills.
– Här handlar det om att hjälpa varje individ att se vad denne ”har i ryggsäcken” i form av fallenhet och tidigare erfarenheter. Till exempel vilka talanger och intressen man har.

När det gäller att informera om möjligheter inom yrkesutbildning finns det en grupp individer som WorldSkills ser som en nyckelgrupp.
– Att nå elever i årskurs åtta är jätteviktigt för oss. Här finns den potentiella stora volymen arbetskraft som kommer att behövas imorgon. Ofta känner elever i årskurs åtta inte till så många yrken och man ska snart bestämma sig för vilket program man ska välja på gymnasiet. 

Ofta upplever elever en press att välja ett program som är högskoleförberedande. Detta trots att man kanske har en större fallenhet för och skulle lyckas bättre på ett yrkesprogram.
– Många väljer bort yrkesprogram – egentligen helt i onödan. Vi vill visa på att det också är möjligt att ta sig vidare till högskolan och för all del yrkeshögskolan (YH) via en yrkesutbildning på gymnasiet. Yrkesutbildning är ett smart val som öppnar dörrarna till ett brett spektrum av möjligheter oavsett om det gäller att lägga grunden till en karriär, starta eget, jobba utomlands eller plugga vidare. Inga dörrar är stängda.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar