Weekly News

Riksbyggen, Brf Cortado FASTIGHETER

Unikt boende där stad möter natur

Långsiktighet, samverkan och nytänkande – det är grundbulten i Riksbyggens filosofi och ledorden för bolagets nya satsning i Hyllie, Öresundsregionens snabbast växande stadsdel.

Hyllie har länge ansetts vara den givna knutpunkten på vägen till kontinenten. Öresundspendlare med naturlängtan har här hittat sin hemvist, omgivna av skånska rapsfält vid Citytunnelns sista station innan Öresundsbron. Det är hit man anländer när man korsat gränsen från Danmark och det är här man möter ett nytt centrum i södra Malmö. På 13 minuter tar man sig från Kastrup till Hyllie station, och på bara tre minuter är man inne i Malmö centrum på Triangelns tågstation. 

Runt Hyllie stationstorg har många framgångsrika företag sina kontor och här finns också Malmö Arena, nya MalmöMässan och ett av norra Europas största shoppingcenter Emporia. Nytta, nöje och handel lockar dagligen besökare till regionens mesta kommunikationshub. Malmö stads vision för området är att Hyllie, med kommunikationen i centrum, ska vara en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling av det nya Malmö och en gränsöverskridande och utåtriktad plats med hela världen som arena. Området ska också vara ett hem och en närmiljö för de som väljer att bosätta sig här. Detta innebär till exempel lagom stora bostadskvarter med fina gårdar, närhet till parker och tillgång till bra skolor och kommunal service.

Att behålla det storskaliga med internationell prägel och det småskaliga med lokal förankring är ett av målen med det nya Hyllie. I övergången mellan stad och land låter man landsbygden sippra in mellan husen så att gröna strukturer får forma stadens mönster. 

Hyllie ska erbjuda en stadsmiljö som står för en hållbar stadsutveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I Malmö stads ambition att man 2020 ska vara världsbäst på hållbar stadsutveckling ligger Hyllie i fokus. Malmös största utvecklingsområde ska bli Öresundsregionens mest klimatsmarta stadsdel. I energistrategin är den långsiktiga visionen för Malmö att energisystemet ska försörjas med enbart förnybara energikällor och kännetecknas av effektiv och säker energianvändning som bidrar till stadens långsiktiga hållbarhet.


I takt med att nya bostadskvarter växer fram kommer allt fler att finna sitt hem i den nya, klimatsmarta stadsdelen. Här projekterar Riksbyggen bostadsrätter längs Hyllie Allé mot Allétorget. Storkvarter med en stadsmässig karaktär utmed huvudgator och allmänna platser blandas med småskalig och intim karaktär ut mot de mindre gatorna. Trädbevuxna, gröna platser blir en viktig del av gaturummet och bidrar till en bibehållen naturkoppling till det omgivande naturlandskapet. 

I kvarteret kommer 78 moderna och bekväma bostadsrättslägenheter att uppföras. Åtta unika Townhouse, varav vissa har egna takterrasser fullbordar utbudet. Från charmiga ettor till spatiösa fyror planeras och möjligheten att finna sitt drömboende i Brf Cortado är lysande. Lägenheterna får balkong, takterrass eller uteplats mot torg och gröna gårdar. Föreningen kommer att omfatta två snygga och väldisponerade hus ritade av Krook och Tjäder. Bostäderna präglas av modernt, tidlöst Skandinaviskt formspråk, hög standard och genomtänkt inredning. I linje med Malmös gröna visioner planeras för miljövänliga kommunikationer - cykelverkstad och cykelförråd är en självklarhet. Bostadsrättsföreningen kommer att ha tillgång till bilpool, vilket ger bilens alla fördelar men med maximal nyttjandegrad och miljöeffektivitet för de boende. I området planeras en förskola och en internationell skola. Bostäderna har säljstart i mars. I Brf Cortado hittar hela familjen livskvalitet med närhet till kommunikationer, shopping, natur, nöje och kultur. Är du intresserad? Anmäl ditt intresse här.Fakta


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar