Weekly News

Unik utbildning inom additiv tillverkning ger jobb direkt

Svensk industri är mitt uppe i ett paradigmskifte. Nu kommer additiv tillverkning på bred front. På Curt Nicolin gymnasiet i Finspång finns utbildningen som ger jobb direkt.

Just nu är många industriföretag mitt uppe i ett paradigmskifte. Traditionella tillverkningsmetoder är på väg att kompletteras och i vissa fall att ersättas av ny 3D-teknik, så kallad additiv tillverkning.

Det går bra för svensk industri och efterfrågan på kompetent, välutbildad arbetskraft är stor. Samtidigt dras man med förutfattade meningar bland många unga som funderar på vilket yrkesval de ska göra.
Att jobba inom industrin upplevs av många som oglamoröst – tråkigt, smutsigt och gammalmodigt.
– Inget kan vara mer fel, säger Magnus Schenström som är VD för Curt Nicolin gymnasiet i Finspång. Dagens industriarbeten är ofta högt kvalificerade samtidigt som det händer mycket spännande när ny teknik introduceras inom många branscher.
– Just nu är många industriföretag mitt uppe i ett paradigmskifte. Traditionella tillverkningsmetoder är på väg att kompletteras och i vissa fall att ersättas av ny 3D-teknik, så kallad additiv tillverkning.

Det är här som Curt Nicolin gymnasiet kommer in i bilden. Skolan är ett fristående gymnasium som ägs gemensamt av Finspångs kommun och ett tiotal företag på orten, och drivs helt utan vinstintresse.
Med på ett hörn finns också Energiriket, en sammanslutning av företag i framför allt Östergötland, som verkar för effektivare produktionsmetoder och kompetensutveckling. Just nu drivs en förstudie med syfte att skapa en plattform som omfattar både utbildning och en mobil AM-verkstad där det är tänkt att företag ges möjlighet att testa tekniken för att själva sedan gå vidare med att investera i AM-teknik och kunna ges utbildning i tekniken.
Bland de utbildningar som erbjuds finns både konstruktions- och produktionsteknik.
– Skolan är dessutom den enda i sitt slag i Sverige, kanske i hela Europa, som kan erbjuda en utbildning där den senaste 3D-skrivartekniken är en självklar del av undervisningen, fortsätter Magnus Schenström.

Additiv tillverkning, som är den beteckning som används inom industrin, förutspås revolutionera stora delar av industrin.
Från att tidigare mekaniskt ha tagit fram olika produkter ur exempelvis ett metallstycke, genom svarvning, fräsning och borrning, bygger den nya tekniken på att produkten lager för lager byggs upp med hjälp av till exempel metallpulver och laserteknik i en 3D-sinterskrivare.
– Fördelarna är flera. Dels kan man gå direkt från konstruktion till produktion och dessutom med större precision. Dels kan man minska åtgången av material eftersom det inre blir något spill. Förutom detta kan produkter tillverkas i kortare serier eller skräddarsys för ett unikt tillfälle till betydligt lägre kostnad än vad som är fallet i dag. Man blir dessutom fri som konstruktör när det gäller geometrier och inre struktur i materialet, säger Magnus Schenström.

I Finspång planerar man nu för ett 3D-center som ska möta barns och allmänhetens intresse och nyfikenhet. Samtidigt ska det stå för utbildning av verksamma i branschen och vara en plats för forskningssamarbete mellan industri samt universitet. Bakom detta initiativ står den regionala industrin, Linköpings universitet, Region Östergötland, Energiriket, Curt Nicolin gymnasiet med flera.
Intresset för industriutbildningen på Curt Nicolin gymnasiet är stort och växande i takt med att ryktet om utbildningen sprider sig som ringar på vatten.
– Det är naturligtvis mycket glädjande, säger Magnus Schenström.
– Av de 175 elever som tas in varje år kommer flertalet från Finspång och Norrköping. Men utbildningen är öppen för sökande från hela landet. Vi skulle kunna öka antalet utbildningsplatser utan vidare.

Efter färdig utbildning får så gott som alla som inte väljer att fortsätta vidareutbilda sig på universitet och högskola jobb direkt.
– Det finns ett enormt sug efter våra elever ute i industrin som erbjuder jobb som är både intressanta och utvecklande, avslutar Magnus Schenström. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar