Weekly News

Tryggare affärsresor för dina medarbetare

Det är betydligt lättare att effektivisera affärsresor i dag. Genom att utnyttja ny teknik på ett smartare sätt kan företagets medarbetare känna sig säkrare.

Här handlar det om att utnyttja den nya tekniken smartare.

Den ökade globaliseringen innebär ett ökat resande och att ett företags kompetens finns utspridd på flera olika platser. Det är ett faktum som ett modernt företag måste förhålla sig till, säger Anders Bohlin som är VD för American Express Global Business Travel i Sverige.
– Affärsresande är en viktig förutsättning för många företag om de ska kunna göra affärer och driva verksamheten. Där man tidigare växte från lokal till regional till nationell och så vidare kan man i dag etablera sin affärsidé där marknaden finns. Det här gör att det är viktigt att hantera affärsresor på ett effektivt sätt så att medarbetarna kan vara produktiva och företaget tar sitt ansvar när det gäller säkerhet och hälsa.

Det går att effektivisera affärsresor i dag, vilket är ett måste eftersom det underlättar för många avdelningar i företagets verksamhet. Allt från teknik och finansiella processer till HR och Risk Management.
– För att effektivisera bör man förstå de olika faktorer som gör att hanteringen av affärsresor är betydligt mer komplext i dag än tidigare. Dels har vi den snabba teknikutvecklingen som innebär många möjligheter men också en del fallgropar. Dels har ökad globalisering och geo-politisk instabilitet lett till helt nya krav på att man som arbetsgivare tar ansvar för medarbetarnas säkerhet och hälsa i samband med tjänsteresor.

För medarbetaren innebär den nya tekniken bland annat att man får bättre tillgång till information om resealternativ och kan boka sin resa i mobilen dygnet runt, menar Anders Bohlin.
– Tekniken blir också mer användarvänlig. För företaget handlar det om att integrera policys i en enkel process, att det blir ”lätt att göra rätt” och att man samtidigt har full koll på kostnaderna.

Som företag är det viktigt att ha bra och enkla processer för att få så nöjda och effektiva medarbetare som möjligt. Detta gäller stöd både före, under och efter affärsresan. Det finns bra exempel på hur en sådan process kan bli bättre, menar Anders Bohlin.
– Här handlar det om att utnyttja den nya tekniken smartare, men också att säkerställa att man utnyttjar de fördelarna som ett samarbete med en bra affärsresebyrå erbjuder. Det finns bland annat en tjänst som proaktivt identifierar resenärer som riskerar att påverkas av dåligt väder eller någon annan incident för att automatiskt hjälpa dem boka om och kunna fortsätta vara produktiva.

Ett företag har ett stort ansvar för sina medarbetares säkerhet och hälsa. Samtidigt måste företaget veta var deras anställda befinner sig och kommunicera med dem om något händer. Ett bra första steg är att vara tydlig med att alla tjänsteresor ska bokas via den utvalda affärsresebyrån, menar Anders Bohlin.
– Det kan verka lockande att låta medarbetarna boka sitt rum direkt i hotellets app eller via den man ska besöka, men varken företaget eller resebyrån har då möjlighet att hitta dem eller hjälpa dem när något händer. Utnyttja då i stället resebyråns egna tjänster, vilket i förlängningen också gör att du sparar pengar.

Fakta

Affärsresor för ett företag innebär ett säkerhetstänk både för arbetsgivaren och medarbetaren. Då lönar det sig att både ha ett tätt samarbete med affärsresebyrån, tänka proaktivt för de anställdas säkerhet och hälsa och se till att medarbetarna är trygga före, under och efter resan.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar