Weekly News

Tryckavloppssystem är ett av alternativen att rena Östersjön

Ett av de avloppsproblem som riskerar att försämra miljön i och runt Östersjön är när olika avloppslösningar inte fungerar optimalt.

Organisationer som Naturskyddsföreningen visar på fortsatta problem med föroreningar från mer eller mindre väl fungerande avloppslösningar längst med Östersjöns kuster. Bara i Sverige finns till exempel 700 000 enskilda avlopp. Mycket av det avloppsvatten som släpps ut i naturen har då inte renats tillräckligt bra utan förorenar grundvattnet och sjöar/vattendrag.

Ett alternativ att komma tillrätta med de problemen är att använda tryckavloppssystem för områden med fler hus än ett som man vill ansluta till det kommunala avloppsnätet eller till ett gemensamt reningsverk.

Ett tryckavloppssystem är ett mycket bra alternativ i kustområden där det ofta är svårt att bygga avloppsledningar med självfall. Det kan vara klippiga kustremsor, hus som ligger i sänkor eller på öar nära fastlandet.

– Fördelen med tryckavloppssystem är dels att det går att låta rören följa topografin utan att behöva spränga i berg eller gräva djupa kanaler för att åstadkomma självfall. Dels att ett tryckavloppssystem är helt oberoende av höjdförhållanden, man kan pumpa både uppåt och nedåt, berättar Torbjörn Jansson, VD på Skandinavisk Kommunalteknik AB.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Framtidens Östersjöregion

Fler artiklar