Weekly News

Lars Olsson, produktchef på DONG Energy ENERGI & MILJÖ

Tre frågor till Lars Olsson, produktchef inom business to business på Ørsted – tidigare DONG Energy

Vilka är de främsta fördelarna med biogas?
– Den viktigaste fördelen är att biogas är en förnybar energikälla som är lätt att ställa om till, infrastrukturen finns redan på plats via gasnätet i sydvästra Sverige. En naturgasanvändare kan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ställa om till biogas. Biogas är flexibelt, användaren kan själv välja i vilken hastighet de vill genomföra konverteringen. Framför allt större industriföretag väljer att genomföra konverteringen successivt. Restprodukterna från biogasproduktionen, rötresterna, kan även användas som gödningsmedel. Det bidrar till att man sluter kretsloppet.

Hur ser trenden ut vad gäller utvecklingen inom biogas?
– För ett par år sedan betraktades biogas främst som ett fordonsbränsle. Så småningom började många kommunala bolag konvertera sin naturgasförbrukning till biogas i sina fastigheter. Nu är trenden att allt fler industriföretag väljer att konvertera till biogas. 

Hur ser du på den framtida utvecklingen?
– Vår vision är en värld som helt och hållet försörjs med förnybar energi och vi tror att biogas är en av de energikällor som kommer att användas mer framöver. Biogas kommer att växa, få ett bredare användningsområde och allt fler branscher som använder naturgas kommer i framtiden att övergå till biogas. För att underlätta omställningen för kunder och producenter krävs tydliga, förutsägbara och långsiktiga regelverk, vilket saknas i dag. 


Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar