Weekly News

Tre frågor om vindkraft till Pamela Lundin, Sverigechef på ENERCON GmbH

Vindkraften är en viktig och inte minst förnybar källa till energi. Tekniken utvecklas hela tiden. Pamela Lundin är Sverigechef på ENERCON GmbH och berättar om varför vindkraften spelar en viktig roll i dag och i morgon. 

Vindkraft är ett viktigt förnybart energislag, men vad kan man göra för att säkra tillgången på energi när det inte blåser?
– Alla energislag hänger ihop i ett stort system, vilket gör att de kompletterar varandra. Visst stämmer det att vindkraftverken inte genererar någon el när det inte blåser, men i Sverige blåser det tillräckligt  90 procent av årets timmar. Vi har dessutom förmånen att ha en stor andel vattenkraft, en energiform som kan regleras. Ett annat sätt att säkra tillgången på vindkraftsgenererad el är effektiva lagringsmöjligheter.  

Hur kan vindkraft bli ett långsiktigt hållbart energislag?
– Vindkraften är hållbar och idag den billigaste nyproducerade energikällan, samt en hörnsten i omställningen till förnybart. Möjligheten att lagra el kommer dock att vara central liksom utbyggnad av kablar till andra länder. Vindkraft har många styrkor som energislag, men i ett alltmer flexibelt elnätssystem finns en utmaning i stabiliteten.

Hur kan ni bidra till att vindkraften blir en mer tillförlitlig energikälla i framtiden?
– Gällande stabiliteten i näten finns det redan idag systemtjänster, exempelvis reaktiv effekt, spänningsreglering och syntetisk svängmassa som gör att vindkraften kan bidra på fler sätt än endast som en energikälla. Efterfrågan på den här typen av teknik har kommit igång i vissa länder, och vi ser att även Sverige börjar betrakta vindkraften som en del av lösningen för ett stabilt system för framtiden. 


Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar