Weekly News

Tre destinationer för din konferens

Annica Öhman, Säljare KUST Hotell & Spa

Hur har möten och konferenser förändrats de senaste åren? Vad tror du kommer hända i framtiden?
– Trots att det finns digitala lösningar tror jag att det finns ett behov att hålla fysiska möten. Det handlar om att bygga relationer, något som är viktigt för i både affärer och privatlivet. Tidspressen har blivit viktigare. Våra gäster har behov av att effektivisera tiden och mötet, men vill också skapa andrum i ett pressat schema och ha möjligheterna att varva ner och samla tankarna. 

Vilka typer av möten tycker du är roligast, mest inspirerande eller utvecklande?
– När man ser att det händer något positivt med gruppen. Vi strävar efter att alla våra gäster ska känna sig trygga och avslappnade och öppna sinnena för nya tankar och idéer. Atmosfären och möjligheterna till avslappning på anläggningen är viktiga ingredienser.  

Hur tänker ni på KUST när det handlar om att skapa rätt förutsättningar för framgångsrika möten?
– Grunden till ett framgångsrikt möte är planering. Att beställaren känner sig trygg med oss som anläggning och leverantörer är A och O. För oss är det viktigt att deltagarna får tillgång till bra mötesrum, god mat och spännande aktiviteter. När de är på plats ska allt fungera, vi tror att det ger en trygghet till gruppen. 


På vilket sätt har KUST anpassat lokaler och utrustning efter de mötesbehov som finns idag?

– Vi har förmånen att jobba med den senaste tekniken och designen av mötesrum. Det är viktigt att erbjuda alla tekniska lösningar och hjälpmedel som kunden kan tänkas ha.Pia af Rolén, 

Marknadsansvarig, Djurönäset

Varför tycker du att man ska välja att lägga en kurs eller liknande på en konferensanläggning?
– Det är alltid bra att byta miljö för att få inspiration, öka kreativiteten och komma bort från det vardagliga. Man får också stor hjälp med att skapa de bästa förutsättningarna för gruppen, för att inte tala om all service i anslutning till själva mötet.


Vilka är fördelarna jämfört med till exempel på företagets egna lokaler?
– Det har visat sig att den plats och den miljö du befinner dig i påverkar dig mer än du tror. När vi befinner oss i en inspirerande miljö öppnar vi oss för nya intryck och tankebanor, så för att skapa ett kreativt möte och inspirera till nya idéer är det bästa du kan göra att helt enkelt byta miljö! En stor viktig bit är också att bryta gamla rutiner och skapa nya kontaktytor bland företagets anställda. 

Finns det några fördelar med att ha konferensen i Sverige istället för utomlands?
– Visst finns det fördelar. Restiden är oftast avsevärt kortare vilket ofta gör att miljöpåverkan gällande transporter också är mindre. Sedan håller vi en väldigt hög service- och kvalitetsnivå i Sverige och känner väl till svenska gruppers krav och förväntningar som då också kan uppfyllas. 

Hur tycker du en riktigt lyckad konferens ser ut?
– Det mest väsentliga är att beställaren och deltagarna känner att det varit väl satsad tid och kostnad, att vi som hotell levererat högre än förväntat och att man når syfte och mål. Skulle jag bara ge ett litet råd vid planering så är det att inte ha ett för späckat schema för deltagarna, att det finns tid för reflektion och villkorslöst umgänge. Eva Dahlberg, VD, Grand Hotell Mölle

Varför tycker du att man ska välja att lägga en kurs eller liknande på en konferensanläggning?
– Åker du till en konferensanläggning så har du allt du behöver om du exempelvis ska visa något. Det känns mer seriöst och viktigt. Det visar mer att det är en viktig träff än bara njutning. På så sätt kan man förena nytta med nöje.

Vilka är fördelarna med en konferensanläggning jämfört med i företagets egna lokaler?
– Alla kommer bort från sin ordinarie miljö, det gör att man umgås på ett annat sätt. Man pratar friare, ingen behöver bli avbruten och allt finns tillgängligt. Alla sitter på samma ställe med samma förutsättningar. Allt blir lite ledigare.


Finns det några fördelar med att ha konferensen i Sverige istället för utomlands?
– Det beror så klart på syftet med konferensen. Har du den utomlands så blir det lätt mer som en personalfest. Är du ett seriöst företag som vill ha en seriös konferens med seriösa anställda så kan det ju lätt uppfattas som en rolig resa till solen än något mer bestående. Det är bra att lägga konferensen på ett ställe där livet runt omkring är lugnt och stilla.

Hur tycker du en riktigt lyckad konferens ser ut?
– Först och främst att företaget har nått sitt syfte och mål med konferensen, det viss säga att personalen kommer närmare varandra. Att de har varit på ett lyckat, ombonat och familjärt konferensställe där de deltagarna har känt sig välkomna.


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar