Weekly News

Ett traineeprogram där vägen är spikrak

För Anna-Karin Salmi blev Trafikverkets traineeprogram början till en ny men också oväntad karriär. Nu vill hon uppmuntra fler att satsa på en traineeplats.

Anna-Karin Salmi läste civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi internationell på Linköpings universitet med maskinteknik och energisystem som teknisk inriktning samt kvalitet och processutveckling som management-inriktning. Ett val som väckte nya intressen hos Anna-Karin.
– Mot slutet av utbildningen kom jag fram till att kvalitet och processer inte var något jag ville jobba med och skrev därför mitt examensarbete om vindkraftens utveckling i Sverige med fokus mot styrning, strategier och marknad. Jag hade sedan tidigare ett intresse för energibranschen, ett intresse som djupnade ytterligare i takt med mitt examensarbete och parallellt med det arbetet inledde jag processen med att söka jobb och ett par olika traineeprogram. Bland annat Trafikverkets.

 Hur kom du i kontakt med Trafikverkets traineeprogram?
– Via en annons där Trafikverket annonserade om sitt traineeprogram. Som person är jag nyfiken och intresserad av att lära mig nya saker som bidrar till förändring. För mig är det ytterst viktigt att arbetet känns meningsfullt och att det väcker ett personligt engagemang. När jag hittade en tjänst inom Trafikverkets traineeprogram som var inriktad mot forskning och innovation blev glatt överraskad och sökte.

Vilken var din upplevelse av rekryteringsprocessen?
– Jag fick ett bra intryck av Trafikverket redan under rekryteringen som skedde på kontoret i Solna. Det kändes som en sympatisk arbetsplats med trevliga människor och en bra stämning. 

Hur var programmet upplagt?
– Programmet bestod av många gemensamma aktiviteter för hela traineegruppen i form av olika utbildningar. Bland annat järnvägs- och vägteknik samt projektledning tillsammans med flertalet studiebesök hos olika organisationer och projekt som Trafikverket arbetar med. Syftet var dels att förstå Trafikverkets roll i branschen och dels att lära känna olika regioner och vad som händer där. Det var allt från stadsflytten i Kiruna till Citybanan i Stockholm och nya busslinjer i Malmö.

Under programmets gång har jag fått göra allt från att skugga en politiker i Riksdagens trafikutskott och gjort praktik på järnvägsmyndigheten i Nederländerna till att skotta snö i busskurer. 

Anna-Karin ser också positivt på att Trafikverkets traineeprogram erbjuder varierande tjänster till allt från ingenjörer och samhällsplanerare till personer som läst offentlig förvaltning, HR och internrevision. Anna-Karin menar att detta bidrog till en intressant dialog traineerna emellan där man aktivt tolkade nya lärdomar ur flera perspektiv. 

Vad arbetar du med i dag?
– I dag arbetar jag med frågor som rör styrning, strategier, planering och uppföljning inom verksamhetsområdet ”Underhåll”. Det är arbetsuppgifter som jag inte tror att jag hade kunnat ha efter fyra år på Trafikverket utan den grund som traineeprogrammet gav mig. Tack vare den grunden fick jag en övergripande bild med ett brett kontaktnät över hela Trafikverket. Dessutom fick jag chansen att se flera delar av transportbranschen via studiebesök som varade en eller flera veckor. Detta klargjorde bilden ytterligare av hur Trafikverket passar in i branschen.

Upplever du att det fanns ett bra stöd under traineetiden?
– Jag hade en chef som var väldigt mån om att jag skulle få se och uppleva så mycket som möjligt under min traineetid tillsammans med en mycket närvarande handledare som använde sina kontakter för att hjälpa mig att få så bra praktikperioder som möjligt, både inom och utanför Trafikverket.

Vilka utmaningar väntar nu?
– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att förbättra vår planering och uppföljning samt att under hösten påbörja arbetet med att implementera en alldeles ny strategi för Trafikverket. Den handlar om hur vi kan förvalta våra tillgångar ännu bättre för att på så sätt kunna leverera så mycket värde som möjligt till samhället. Mycket av det jag arbetar med kräver ett samarbete inom organisationen samt en förståelse för vad vi som myndighet ska uppnå och hur vi kan arbeta tillsammans för att nå dit.

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar