Weekly News

Toppmodern postterminal i Örebro

Under våren 2018 invigs Sveriges modernaste postterminal i Örebro. PostNord är beställare av den 450 meter långa anläggningen för paketsortering och gods.

Den modernaste anläggningen i Sverige, en paketsorteringsanläggning kopplad till en så kallad crossdocking-terminal för styckegods.

När anläggningen går i drift kommer paket att hämtas upp inom en radie av 15 mil från Örebro och omlastas till sina destinationer genom någon av anläggningens 148 portar.

— Det blir den modernaste anläggningen som någonsin byggts i Sverige, en paketsorteringsanläggning kopplad till en så kallad crossdocking-terminal för styckegods, säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö.

Nya flöden och stark tillväxt inom e-handel kräver en ny infrastruktur för posthantering. Det är bakgrunden till samarbetet mellan fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB och PostNord-koncernen. Bockasjö bygger terminal- och paketsorteringsanläggningen som hyrs av PostNord på ett långsiktigt hyresavtal. PostNord investerar 500 miljoner i anläggningen med totalt 26 589 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Bockasjö-koncernen drivs av Joakim Hedin och Paul Frankenius. Verksamheten inriktar sig mot att utveckla, bygga och förvalta logistik och lagerytor större än 15 000 kvadratmeter i Skandinavien.

— Vi drivs av att göra anläggningarna så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns när det gäller miljöaspekter och kostnadseffektivitet. Postterminalen i Örebro ljussätts av ledd-armaturer och värms upp av bergvärme. I dag tittar vi på olika lösningar för hur vi kan använda solceller och andra energivinster, säger Joakim Hedin. 

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar