Weekly News

Tillväxt Malmö är en unik verksamhet

Ända sedan starten 2011 har Tillväxt Malmö bidragit till en gynnsam utveckling av regionen. Fram till 2017 har man hjälpt 160 företag att anställa 1 200 nya medarbetare.

"Det pågår fortfarande möten runt om i Malmö i efterdyningarna av Maxa Malmö och förhoppningen är att vi ska se dessa företag blomstra inom kort."

För att Malmö ska bli en bättre stad behövs fler arbetstillfällen. Det var så det hela började när Dan Olofsson och Luciano Astudillo grundade stiftelsen Uppstart Malmö. I starten lyckades man få en hel del små företag att utöka från en till två eller några anställda, men den kraftiga tillväxten uteblev. För att ta ett större grepp, delade man därför i november samma år upp verksamheten i Uppsök Malmö och Tillväxt Malmö.

Tillväxt Malmö fokuserar på mindre företag som har kommit förbi sina första tillväxtår. Affärsrådgivning utförs kostnadsfritt och finansieras av Malmö Stad samt privata finansiärer och investerare. Uppsök Malmö och Good Malmö hjälper unga, upp till 30 år, in i stora etablerade företag där de får en anställning med vanlig lön och som löper på minst ett år. På så vis kan dessa personer etablera sig på arbetsmarknaden även om de inte har något eget nätverk.
– Trots startupboomen i Sverige är det bara två av tio bolag som kommer vidare och växer till mer än en- eller fåmansföretag. Bolagen behöver ofta hjälp med att göra en plan för hur tillväxten ska ske, få styr på marknadsföring och försäljning, hur, när och vilka kompetenser de ska rekrytera, bygga styrelse, ledarskapet etcetera. Det vanliga är att de kontaktar mig eller mina kollegor i kärnverksamheten och vill ha hjälp att växa, säger Christina Chukman, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö.

Tillväxt Malmö jobbar med bolag i alla branscher. Kriterierna är att det ska vara ett aktiebolag baserat i Malmö med sunda värderingar och en hållbar tillväxt. I starten görs en djupgående tillväxtanalys och intervju av bolagets ägare. Därefter identifierar Tillväxt Malmö tillväxtfaktorernas risk eller potential, sammanfattar analysen och återkopplar till bolaget någon vecka därefter.
– Ser vi att vi skulle kunna bidra med vår kompetens så går bolaget in i AXXA, vårt acceleratorprogram, under ett års tid. De får en av oss affärsutvecklare som kontakt och kan höra av sig närhelst de behöver. Vi träffas regelbundet för affärsrådgivning som omfattar allt det som tillväxtledare kan behöva support med i sin tillväxtresa. Vi tar en utmaning i taget. 

Läs mer: "Öresundsregionens näringsliv expanderar allt mer och den skånska industrin går bra"

Till hjälp har affärsutvecklarna ett 20-tal partners runtom i Malmö. Nätverket omfattar allt från webbutvecklare till advokater och mediebyråer. Företagen får checkar som berättigar till gratis initiala möten med dessa partners och får reducerat pris på deras tjänster även framgent.
– AXXA mynnar ut i en tillväxtplan och när året är slut har företaget en väldigt klar och tydlig bild över hur de ska gå vidare. Sen kan de fortsatt gå på våra öppna evenemang såsom frukostmöten, nätverksträffar och seminarier.

Tillväxt Malmö arrangerar även Maxa Malmö, en mötesplats för entreprenörer och investerare. De utvalda går till final och syftet är att finansiärerna går in med kapital för att bolagen ska kunna växa lite snabbare.
– I år var det cirka 60 företag som sökte och 25 som gick vidare till finalen. Företagen går igenom telefonintervjuer, ett draknäste med en jury och de som tar sig vidare får träning inför speeddaten med investerarna. Det pågår fortfarande möten runt om i Malmö i efterdyningarna av Maxa Malmö och förhoppningen är att vi ska se dessa företag blomstra inom kort, avslutar Christina.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar