Weekly News

En tillfällig
 bostadslösning

Högkonjunktur innebär fler jobb och en ökad konkurrens om kandidaterna. Den ökade inflyttningen till storstadsregionerna innebär att bostadsbristen är ett faktum. För de företag som tar in kompetens utifrån är möjligheten att kunna erbjuda bostad till kandidaterna ofta avgörande. Så många som ett av fem företag har under det senaste året tvingats tacka nej till kandidater på grund av bostadsbristen, något som hämmar tillväxten. Hotell är en kortsiktig lösning, bostadsrätter inte görbart för de flesta företag, andrahandshyra innebär en osäkerhet och hyresrätter har på de flesta orter en kötid på många år. Här har Företagsbostäder den optimala lösningen: företagslägenheter. Företagsbostäder är Sveriges största aktör inom företagslägenheter och de 1 300 lägenheter, man erbjuder runtom i landet är av varierande storlek, trevligt möblerade och fullt utrustade för ett bekvämt tillfälligt boende. Centralt belägna eller nära kommunikationer för att lätt kunna ta sig till våra expansiva företagsområden och science parks. Man tar även ansvar för service, nyckelutlämning och slutstädning.
– För företag blir tillgången till bostad för nyrekryterad personal ofta avgörande i dagens konkurrens om kompetens. Där har Företagsbostäder en viktig roll att spela i den fortsatta tillväxten, säger Helene Johansson, marknadsansvarig på Företagsbostäder.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar