Weekly News

Södra Sverige – Om regionens unika förutsättningar

Med sitt strategiska läge nära kontinenten och tätheten mellan kommuner och lärosäten, har Sydsverige det bra förspänt. Men det finns utmaningar – inte minst när det gäller att hålla kompetensförsörjningen uppe.

"Sydsverige har utan tvekan världsunika förutsättningar – det är få platser som har så mycket att erbjuda."

– Sydsverige har utan tvekan världsunika förutsättningar – det är få platser som har så mycket att erbjuda. Orden är Charlotta Falvins och med tanke på antalet företag, organisationer och projekt hon har varit och är inblandad i, har hon tveklöst en såväl övergripande som glasklar bild över situationen. Som delaktig i ett flertal företags tillkomst och utveckling, främst inom telekombranschen, och en nära koppling till den akademiska världen har Charlotta bokstavligt talat befunnit sig mitt i den utveckling som regionen genomgått under senare tid.
– Det strategiskt viktiga läget med närhet till kontinenten, det stora antalet kommuner på begränsad yta, den välfungerande infrastrukturen och inte minst tillgången på kompetens, bäddar för en fortsatt gynnsam utveckling, tror Charlotta Falvin.

Med ett flertal viktiga lärosäten, en infrastruktur som möjliggör och främjar mobilitet på arbetsmarknaden och en ofta överkomlig prisbild på bostäder, är förhoppningen att tillgången på kompetent personal ska bibehållas.
– Just kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för utvecklingen. Samtidigt som kompetensförsörjningen är god i regionen just nu är samtidigt behoven enorma och utmaningen just nu är att upprätthålla balansen. Det är utan tvekan den gyllene nyckeln till regionens utveckling och måste således behandlas därefter, menar Charlotta.

Faktorerna ovan gör att det blir lättare att rekrytera kompetent personal även till kommuner med bostadsbrist och därtill kopplad prisbild på bostäder – man kan ju bo i en närliggande kommun.
– Det gör att regionen kan erbjuda bra arbete, överkomligt boende och oöverträffad livskvalitet för många. Men då blir det också viktigt att bostadsbyggandet inte stannar av, utan snarare ökar, hävdar Charlotta, som även har en positiv bild av entreprenörsandan i regionen:
– Där fullkomligen bubblar det, något som givetvis är viktigt för regionernas och kommunernas utveckling. Såväl tillgången på idéer som kapital är god, så har man bara en bärkraftig idé och den rätta viljan, bjuder regionen på bra förutsättningar att lyckas.

Även här bidrar kommuntätheten och logistikmöjligheterna med fördelar. – Det är enkelt att starta eller flytta sitt företag till ”hungriga” kommuner, kommuner där man ser positivt på företagande och både kan underlätta och bistå i processen. Det skapar en naturlig utvecklingsprocess, inte bara för företagen utan även för själva kommunerna och deras inställning.

Av naturliga skäl går det givetvis inte att dra samtliga regionens kommuner över en kam. Skillnaden mellan de västra och östra delarna, precis som mellan de södra och norra är tydlig. E22:ans fortlöpande utbyggnad och en någorlunda hyfsad tågtrafik gör emellertid att kommunerna i Blekinge kommer närmare de västra delarna. Med tanke på de ringa avstånden är chanserna stora att fler och fler kommuner påverkas av den positiva utvecklingen.

Vilka är då de största utmaningarna framöver?
– Att vi kan bibehålla kompetensförsörjningen är den enskilt största, men även integrationen, som egentligen kan utgöra en del av detta, är en annan viktig fråga, tror Charlotta Falvin.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar