Weekly News

Anders Lewald, Civilingenjör, teknisk fysik, seniorrådgivare forskning & innovation, energimyndigheten. ENERGI & MILJÖ

Sverige bäst i EU på el- och hybridbilar

Sverige ligger bra till i användning av elbilar och laddhybrider jämfört med många andra länder. Inom EU har vi flest elbilar per capita. Andra länder med stark utveckling är Norge och Island. Det berättar Anders Lewald, expert inom transportfrågor på Energimyndigheten.

”I Sverige är kombimodeller mycket populära och vi behöver få alla fordonssegment i eldrift ut på marknaden om vi ska få ett riktigt genombrott.”

Elbilar definieras som fordon med endast elmotor och batterier, laddhybrider har förbränningsmotor plus elmotor.

– Vi kallar dem laddfordon vilket avser både elbilar och laddhybrider, förklarar Anders Lewald.

Även om försäljningen av elbilar och laddhybrider ökar kraftigt bromsas fortfarande utvecklingen av flera faktorer.

– Det är pris, andrahandsvärde, hållbarhet på batterier, laddningsstruktur. Vi jobbar jättemycket med detta och vi har ett uppdrag att samordna strukturen i Sverige. Vi har en stor utmaning att skapa laddningsmöjligheter för dem som bor i lägenheter.

Han konstaterar att det för närvarande inte finns några elbilsmodeller i kombiutförande i den storlek som svenskar normalt köper och med dragkrok på den svenska marknaden.

– I Sverige är kombimodeller mycket populära och vi behöver få alla fordonssegment i eldrift ut på marknaden om vi ska få ett riktigt genombrott.

Laddningsmöjligheterna blir emellertid allt bättre.

– I Sverige fungerar laddningen bäst för de som bor i småhus. Vi för en dialog med flerfamiljshusägare och bostadsrättsföreningar om investeringar i laddningsmöjligheter för deras hyresgäster eller medlemmar. Bland annat sker detta i initiativet Klimatklivet. Dessutom sätter flera företag upp snabbladdare längs stora vägar mellan städer, på hotell och liknande.

Hur betalar man för elen?

– Antingen går det via vanliga elräkningen om man som småhusägare kan ladda vid bostaden. Det är också vanligt att man betalar via en app eller så har man en RFID-bricka. Vi jobbar på att göra det lättare att ladda och betala.

Vad tror du att vi får för teknik framöver, bränsleceller eller el och batterier?

– Svårt att säga, vi måste ha alla dörrar öppna. Vi är mitt uppe i en stor teknisk förändring där mycket fortfarande är oklart. Vi har flera drivalternativ som är möjliga, det gäller biodrivmedel, vätgas, metanol, etanol, batterier, bränsleceller. Det finns dock många utmaningar kring alla dessa.

Fortfarande gäller målet att 2030 ska CO2-utsläppen för svenska inrikestransporter ha reducerats med 70 procent.

– De tunga transporterna är ett problem, en tänkbar lösning är att använda HVO till dieselbilar, HVO görs av restoljor eller palmolja – som har flera miljöproblem. Vi jobbar även med olika tekniker för så kallade elvägar. Det innebär att man tillför el medan man kör, till exempel tunga lastbilar. Kan vi få ett fungerande system för laddning av både personbilar och lastfordon skulle det kunna minska behovet av batterier i fordonen, de skulle då kunna göras mindre och lättare. Vi tittar jättemycket på detta.

Vad händer med beskattningen om vi får ett stort genomslag för elbilar?

– Man kan inte skilja på el och el. Beskattningen måste utformas på ett annat sätt än bensinskatten.

Har vi el så det räcker till många elbilar?

– Det är inget stort problem. Om alla personbilar skulle gå på el skulle det innebära en elanvändning på mellan 12 och 15 TWh. Det motsvarar ca 10 procent av elproduktionen. Jag tror inte vi får något kapacitetsproblem. Utvecklingen av alternativa källor för elproduktion, till exempel solceller, kommer att växa i samma takt som elbilar eller till och med ännu snabbare, avslutar Anders Lewald.


Fakta

FAKTA

Hybridfordon: Ett fordon som både använder en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som kraftkälla, en generator samt ett batteri (på engelska Hybrid Electric Vehicle, HEV. Hybridfordon kan inte laddas med el från elnätet.

Elbilar: – som bara använder el för framdrivning och har ett batteri som laddas via elnätet. Den engelska motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV).

Laddhybridfordon: Ett fordon som kan ladda batteriet från elnätet men som också har ett annat bränsle till exempel diesel eller bensin. Kallas också för plug-in-hybrider (på engelska Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).


Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar