Weekly News

Marika Skärvik ALMEDALEN

Svenska bolag kastar bort kompetens

– Många företag tror att de tar hand om medarbetarnas potential på ett genomtänkt sätt. Därför lurar de sig själva, både när de anställer eller ska vidareutveckla de förmågor som redan finns i verksamheten. Det visas tydligt i vår undersökning Potentialbarometern och det betyder att organisationerna kastar bort kompetens utan att förstå att de gör det, säger Marika Skärvik, VD för PerformancePotential som genomför Potentialbarometern.

"Väldigt få svenska företag och organisationer använder moderna metoder för att långsiktigt tillvarata potential och kompetens."

Avsikten med Potentialbarometern, som kommer att genomföras varje år, är att kartlägga hur innovativa svenska företag och organisationer är, när det gäller utveckling av kompetens och potential hos chefer och medarbetare. Potentialbarometern undersöker trender kring användningen av moderna metoder för matchning, rekrytering, hur konkurrensförmåga och proaktivitet utvecklas i en allt mer snabbrörlig värld. I den första undersökningen under våren 2017, deltog drygt 100 chefer från publika och offentliga verksamheter i olika storlekar och inom olika branscher.

– Väldigt få svenska företag och organisationer använder moderna metoder för att långsiktigt tillvarata potential och kompetens. Cheferna saknar verktyg för att se till att matchningen blir den rätta mellan organisationens kultur och medarbetaren – eller den blivande medarbetarens – värderingar. Då får varken personer med erfarenhet och bakgrund som ligger utanför organisationens etablerade normer, eller dem som man faktisk tror sig veta något om, en objektiv möjlighet till anställning eller utveckling, enligt Marika Skärvik.

Potentialbarometern visar att fokus vid en rekrytering ofta ligger på den egna subjektiva uppfattningen om en individs förmåga och kapacitet och på chefens förmåga och ansvar. Värderingar är, enligt 60 procent av de svarande, den viktigaste parametern för urvalet när man ska anställa någon.

– Problemet är att man vid intervjun antingen ställer en direkt fråga om individens värderingar, eller helt enkelt kommunicerar sina redan förutbestämda värderingar som man förväntar sig få accept på. Eftersom de metoder som används i allt väsentligt baseras på vad människor då väljer att svara, är det väldigt svårt att säkerställa kvaliteten. Matchningen mellan verksamhetens behov och kultur och individernas värderingar och potential blir helt enkelt väldigt godtycklig.

– Om man i stället utgår från preferenser, vilket vi har praktiska mätbara resultat ifrån, kan man bättre säkerställa kvaliteten i matchningen som skapar tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vår Preferensanalys™ har hjälpt svenska verksamheter att under många år konkret öka kundnytta, prestation och produktivitet inom kretsloppet för affären, medarbetarna och kompetenspusslet, avslutar Marika Skärvik.

Nedan finns grafer (frågor och svarsstatistik) hämtade ur undersökningen Potentialbarometern 2017.Fakta

Besök performancepotential.se för mer information

Dela artikeln

Journalist

Redaktion

Fler artiklar