Weekly News

Stort vindprojekt utanför Piteå

Första spadtaget till vindkraftsparken togs redan i mars 2013 av den dåvarande energiministern Anna-Karin Hatt.

– Markbygdens vindkraftspark är grön tillväxt på riktigt. Den, och vindkraften i sig, är och kommer under lång tid att vara viktig för Sverige, sade Anna-Karin Hatt.

Vindkraften är en viktig del om 50 procent av Sveriges energiförsörjning år 2020 ska komma från förnybara källor, vilket är det mål som den förra regeringen satte upp.

Vindkraftsparken utanför Piteå beräknas kunna leverera upp till 12 terawattimmar per år, vilket motsvarar elbehovet för alla hushåll och företag i Piteå kommun under åtta års tid eller 7,6 procent av Sveriges totala energiproduktion under år 2015.

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar