Weekly News

Dorte X. Gram – CEO – Pila Pharma REGIONER

Stora förhoppningar på nytt effektivt läkemedel mot diabetes typ 2

I dag finns ungefär 450 miljoner människor med diabetes runt om i världen. Ökningen är explosionsartad och har mer och mer tagit formen av en pandemi. På Medeon i Malmö arbetar Pila Pharma för fullt med att utveckla ett nytt läkemedel vars syfte blockerar viktiga receptorer i kroppen som upptäckts spela en roll i sjukdomen. Läkemedlet kan troligtvis även begränsa sjukdomens aggressiva förlopp.

"Jag ser det som en klar fördel för oss att vi finns i Öresundsregionen. Med många Life Science-bolag, på båda sidor av Öresund, finns det en stor bas av kompetenta och högt kvalificerade människor att rekrytera från. "

Dorte X. Gram lyser bokstavligt talat av energi när hon talar om sitt forskningsprojekt. Drivkraften är att försöka göra livet lite bättre och lite enklare för människor med diagnosen diabetes typ 2.
– Det är en allvarlig sjukdom som om den inte behandlas rätt kan få allvarliga och långtgående konsekvenser som i sin förlängning kan leda till en för tidig död, säger Dorte X. Gram. Kan jag med hjälp av min forskning vara med och ändra på det är jag mer än nöjd.

Diabetes typ 2 är en utpräglad vällevnadssjukdom som till stor del beror på förändrade levnadsvanor. Dels för att vi äter för mycket och fel. Dels, och framför allt, att vi blivit allt mer stillasittande, framför datorn, TV:n eller med mobilen i handen.

Runt om i världen finns, enligt en rapport från WHO förra året, ungefär 450 miljoner diabetiker med diagnostiserad diabetes typ 2. I Sverige är motsvarande siffra runt 450 000 personer (Diabetesförbundet). Vad värre är att diabetes typ 2 kryper allt längre ner i åldrarna.
– Den negativa utvecklingen fortsätter också i takt med att människor i allt fler länder fått och får en högre levnadsstandard, och att man i samband med det ändrar sin livsstil. Tidigare talade man om en diabetesepidemi. Nu talar man i stället om en pandemi, förklarar Dorte X. Gram.

Själv är Dorte X. Gram veterinär i grunden, utbildad på Veterinärhögskolan i Köpenhamn. Tidigt väcktes hennes intresse för forskning som bland annat resulterat i en doktorsexamen i farmakologi.Genom en anställning på Novo Nordisk, som specialiserat sig på läkemedel för diabetiker, knöts hon tidigt till deras forskningsavdelning. Där fick hon lära sig allt om diabetes och hur man utvecklar läkemedel, men också hur organisationen förvandlade forskningsprojekt till kommersiella succéer.

Dorte X. Grams första experiment gick ut på att optimera en teknik för att mäta insulinkänslighet hos råttor. Av en slump gjorde hon en helt ny upptäckt. Genom att blockera den så kallade chili-receptorn hos råttor kunde utvecklingen av diabetes i stort sett förhindras.
– När jag förstått vidden av upptäckten insåg jag att detta skulle kunna bli något riktigt stort.

Ungefär vid samma tid bestämde sig Dorte X. Gram för att flytta över till den svenska sidan av Öresund. Med sig tog hon sina islandshästar.
– Jag upptäckte snart att det fanns en inbjudande miljö i Sverige med inkubatorer och ett stort intresse för nya idéer. Så när jag startade Pila Pharma, ett dotterbolag till mitt danska bolag Xenia Pharma, blev det ett svenskt företag. I dag finns vi både på Medeon i Malmö och i Köpenhamn. 

För lite drygt ett år sedan köpte Pila Pharma substansen XEN-D0501 som tillhör de ämnen som blockerar chili-receptorn. Substansen ska nu testas för att se hur den påverkar patienter med diabetes typ 2, exempelvis om den kan stimulera kroppens egen insulinproduktion. Det finns indikationer på att substansen även kan ha positiva effekter på hjärt- och kärlsjukdomar, men kanske också på cancer.
– Som jag ser det är diabetes en inflammatorisk sjukdom och ska också behandlas som en sådan. Den här substansen verkar inflammationshämmande, förklarar hon.

Det som en gång började med lyckosamma försök på råttor ska nu testas på människor i kliniska försök.  Studien kommer att genomföras i flera etapper, där diabeteskliniker både i Sverige och i Danmark medverkar, vilket är en fördel. Just nu pågår arbetet med att rekrytera deltagare till den första av flera studier. 

Parallellt med detta pågår också arbetet med att rekrytera duktiga medarbetare till Pila Pharma, som nu är på väg in i nästa utvecklingsfas.
– Jag ser det som en klar fördel för oss att vi finns i Öresundsregionen. Med många Life Science-bolag, på båda sidor av Öresund, finns det en stor bas av kompetenta och högt kvalificerade människor att rekrytera från. Det ska bli riktigt spännande.
– Nu när arbetet fortsätter ska det bli oerhört intressant att se om min teori stämmer i verkligheten. I så fall har vi ett nytt effektivt läkemedel i tablettform mot diabetes som förhoppningsvis är lika effektivt som injicerat insulin.
– Det skulle betyda oerhört mycket för många människor i hela världen eftersom det skulle vara både enkelt att ta och distribuera, men också billigare att tillverka.
– För mig som forskare är den stora drivkraften att hitta nya och mer effektiva terapiformer. Men framför allt att hjälpa människor till ett bättre och friskare liv, summerar Dorte X. Gram.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar