Weekly News

Stor spelare i läkemedelsbranschen

AstraZeneca AB jobbar för att förbättra hälsan i världen och VD:n Jan-Olof Jacke drivs av att påverka, både som företagsledare och personlig förebild.

Vi behöver se till att Göteborg och Sverige är attraktivt för utländsk kompetens.

– Kan man bara bidra minsta lilla med att förbättra hälsan i världen så är det nog något som de allra flesta skulle känna stor tillfredsställelse av. En av mina viktigaste arbetsuppgifter är att jobba med att förutsättningarna för att driva läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion i Sverige ska vara så fördelaktiga som möjligt, säger Jan-Olof Jacke, VD för AstraZeneca AB.

För AstraZeneca AB innebär det att jobba med sina policyfrågor och att föreslå för politikerna hur de kan underlätta för läkemedelsföretag att investera mer i Sverige. Många av de externa frågorna påverkar både AstraZeneca AB och möjligheterna för andra företag att etablera sig i branschen.
– För oss är det viktigt att vi har bra förutsättningar både när det gäller forskning och produktion. Det är också viktigt att hela sektorns frågor lyfts upp. Vi är ganska ensamma som stor spelare och ingen skulle bli lyckligare än vi, om vi blev några fler som valde att investera stort i Sverige, säger Jan-Olof Jacke.

De senaste åren har det hänt mycket som gjort att regionerna i Sverige samarbetar väldigt öppet och aktivt inom Life Science-sektorn, både när det gäller forskningsframgångar och med att se Sverige och Skandinavien som upptagningsområde för nya, medicinska innovationer.
– Klustret i Västra Götaland är litet. Det attraktiva för oss är att regionen är väldigt angelägna om att fortsätta ha en stark Life Science-sektor och att utveckla den. Som företag upplever vi att Life Science-sektorn är ett prioriterat område, säger Jan-Olof Jacke.

Life Science-sektorn i Västra Götaland är framför allt stark inom medicinteknik. Jan-Olof tror att de faktorer som kommer att vara avgörande för hur attraktiv regionen är om tio eller 15 år, redan finns tillgängliga.
– Västra Götaland har många av de bitar på plats som krävs för att bli ännu mer lyckosamma internationellt. Dels vår förmåga att få ihop de olika sektorerna läkemedel, medicinteknik och digitalisering. Dels att det finns en öppenhet mellan vår region och andra regioner, med en tillräckligt kritisk massa på kompetenssidan. Dels att vi fortsätter att ta steg framåt när det gäller att få ihop akademi, sjukhus och industri. Regionen jobbar redan med detta men vi behöver fortsätta att nöta det över lång tid. Lyckas vi med det är jag övertygad om att det finns mycket goda förutsättningar för att kunna utveckla Life Science-sektorn i Västra Sverige, säger Jan-Olof Jacke.

De forskningsområden som AstraZeneca AB fokuserar på är hjärta, kärl och diabetes, andningsvägarnas sjukdomar och cancer. I Göteborg specialiseras forskningen på andningsvägarnas sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, men det som är aktuellt för företaget just nu är inte bara forskningsområdena.
– Vi jobbar med de duktigaste samarbetspartners vi kan hitta, från hela världen. Vi behöver se till att Göteborg och Sverige är attraktivt för utländsk kompetens, trots vårt nordliga geografiska läge. Det är oerhört viktigt att försöka påverkar det vi kan styra över, till exempel den internationella skolan, jobb till medföljande och bostadssituationen, säger Jan-Olof.

Jan-Olof Jacke har ingen bakgrund som vetenskapsperson, men har utvecklats av att jobba nära verksamheten och att i egenskap av ekonom jobba med både forskning och den kommersiella delen av företaget.
– För mig ger det en tillfredställelse att känna att jag har god överblick. Jag älskar att vara med och påverka och jag har också fått fördelen att jobba med väldigt smarta, kompetenta och mänskliga personer, säger Jan-Olof.

Som företagsledare inom AstraZeneca AB har Jan-Olof kommit i kontakt med nya frågeställningar och fått drivkraft i att engagera sig inom områden som han personligen tidigare inte reflekterat lika mycket över. Bland annat har han blivit en förebild och stödperson inom den ideella organisationen Mentor.
– Organisationen Mentor vill skapa vuxna förebilder för ungdomar mellan 13 och 17 år. Det är en avgörande period i ungdomars liv där mycket definieras och jobbet som Mentor gör handlar om hur ungdomarna ska få ett så bra liv som möjligt, säger Jan-Olof.

Jan-Olof Jacke har nyligen också tagit över som ordförande i organisationen Ung Företagsamhet som stöttar gymnasieungdomar att starta egna företag under ett läsår. Förra året startades 8 500 företag av fler än 25 000 ungdomar.
– Att ha något att dela med sig av och få chansen att engagera sig i frågor som rör ungdomars framtid och företagande, hade jag inte kunnat göra på samma sätt om det inte vore för saker jag fått ta del av och tagit till mig som person genom jobbet, säger Jan-Olof Jacke. 

Fakta

Namn: Jan-Olof Jacke

Yrke: VD AstraZeneca AB

Utbildning: Magisterexamen, Handelshögskolan i Göteborg

Resväg till jobbet: Bil och båt.

Familj: Fru och två vuxna barn.

På fritiden: Älskar att laga mat.

Aktivitet: Springer, gym-tränar och spelar golf.

Brinner för: Att engagera sig i frågor som rör ungdomar och deras framtid.

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar