Weekly News

Bredband på landsbygden REGIONER

Stor satsning för bredband på landsbygden

Regeringens bredbandstrategi lägger stort fokus vid bredband på landsbygden. Målet är tydligt: Under en halv procent av befolkningen ska ha en uppkoppling under 30 megabyte per sekund.

Utbyggnaden av fibernätet pågår för fullt inte bara i Nordvästra Skåne utan i hela Sverige och i världen. Alexander Jansson är VD på Bjäre Kraft som bland annat är verksamma i norra Skåne:
– Att ha god konnektivitet, alltså uppkoppling med bra hastighet, har blivit allt viktigare, säger han.

Regeringens bredbandsstrategi presenterades för drygt ett år sedan och i den framgår planerna för ett helt uppkopplat Sverige – den första av sitt slag som täcker även de av landets invånare som är bosatta på lands- och glesbygd.

Strategin har som mål att 98 procent av Sverige befolkning år 2025 ska ha tillgång till uppkoppling med en hastighet om minst en gigabyte per sekund. 1,9 procent av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 megabyte per sekund. De sista 0,1 procenten av befolkningen, som innefattar de som bor i glesbygd i mycket avlägsna områden, ska i varje fall ha tillgång till minst 30 megabyte per sekund.
– Det är den strategin vi försöker arbeta efter lokalt, säger Alexander Jansson.


Bredbandstrategin är tydlig

Sveriges digitaliseringsstrategi sätter målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och inom det målet ryms delmålet digital infrastruktur, där bredbandsstrategin tar vid. Bredbandsstrategin ska på sikt bidra till en positiv samhällsutveckling genom att förstärka den befintliga infrastrukturen för att data ska kunna transporteras så effektivt som möjligt. Alexander Jansson menar att det just nu pågår ett paradigmskifte och att Internets utbyggnad spelar en avgörande roll i det.

Att uppkopplingen kommer ha stor effekt på företagen även i Nordvästra Skåne ser Alexander Jansson tydligt och med digitaliseringen kommer enorma möjligheter. Från att ibland ha varit isolerade, blir företagen nu en del av ett globalt ekosystem, menar han.
– Digitaliseringen påverkar företagen helt olika, beroende på vilken bransch de är verksamma i. Banksektorn är ett bra exempel på vilka förändringar som har skett. Tidigare gjorde vi våra ärenden i banken och bedömde den efter den service den gav. I dag gör vi alla våra ärenden över Internet och trots att vissa har svårt för den förändringen, kan vi tydligt se att den har inneburit en enorm effektivisering för bankerna.

Just nu arbetar företaget för fullt med utbyggnaden av fiber inom de fyra nordskånska kommunerna Båstad, Ängelholm, Åstorp och Klippan.
– I nuläget har ungefär 65 procent av alla hushåll tillgång till fiber inom dessa fyra kommuner men jag förväntar mig att vi har nått ut till 85 procent av alla hushåll inom ett par år.

Utbyggnaden går från tätorterna och vidare ut på landsbygden. För arbetet, som pågår parallellt med utbyggnaden inom tätorterna, får företaget statligt stöd.
– När det i Båstad under hösten utfördes en mätning av hur stor andel av hushållen på landsbygden som har tillgång till fiber, låg tillgängligheten på hela 47 procent. Vårt mål är att alla i vårt verksamhetsområde ska få tillgång till fiber inom de närmsta åren, säger Alexander Jansson.
– Det är en ynnest att få arbeta i en tid som denna. Vi får vara med och bygga infrastruktur som påverkar vårt samhälle otroligt mycket och det är otroligt kul att få vara med i den processen. Vi som företag är en bra samarbetspartner i ett sådant här projekt, för vi är en ekonomisk förening som återinvesterar all vinst i företaget. Det gör oss stabila och att vi har ett långsiktigt tänk när vi tar oss an ett så stort uppdrag, avslutar han. 

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar