Weekly News

Stadsdel med internationellt intresse

Norra Djurgårdsstaden, en av Stockholms nya stadsdelar med spektakulärt läge intill vattnet, väcker internationell uppmärksamhet för sin starka hållbarhetsprofil.

Nyligen nominerades stadsdelen i tävlingen C40 Cities Awards, en tävling som årligen uppmärksammar och belönar stadsutvecklingsprojekt som bidrar till minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp.

– Finalisterna i tävlingen ska vara innovativa och arbeta med lösningar som kan återanvändas av andra städer runt om i världen. Norra Djurgårdsstaden är nominerad i kategorin Hållbara stadsdelar tillsammans med Johannesburg och kinesiska Wuhan, säger Staffan Lorenz som är projektledare i Stockholms stad för området.

Sammanlagt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. De första hyresgästerna flyttade in 2012. Området kommer att vara fullt utbyggt 2030.

– Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden sker till stor del på områden som tidigare använts för olika industriverksamhet och som hamn. Samtidigt kommer delar av dagens färje- och kryssningstrafik att bli kvar, fortsätter Staffan Lorentz.

– Ambitionen är att stadsdelen ska bli ett syltfönster för hållbart stadsbyggande där det också skapas förutsättningar för att invånarna ska kunna leva hållbart.

Med bland annat ett så kallat smart elnät ska de som bor och arbetar i stadsdelen kunna styra sin elkonsumtion, både genom att spara och genom att undvika elanvändning när konsumtionen är som störst. Ny teknik ska också göra det möjligt att föra in småskalig, lokalt producerad elektricitet i nätet som komplement till annan elproduktion.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar